2012 metų horoskopas

AVINAS  (kovo 21 – balandžio 20)

šio ženklo atstovams 2012 metai gali būti aktyvūs, palankūs finansine prasme, gali atsirasti nemažai galimybių savo idėjų įgyvendinimui, naujų žinių įgijimui. Kiek sudėtingesnis tikėtinas sausio mėnuo, bei pirma kovo dekada, kada galimi trukdžiai dalykinėje veikloje, tačiau vasario mėnesį galimi perspektyvūs ir viliojantys pasiūlymai, o nuo antros kovo mėnesio dekados galima bus aktyviai pasinerti į veiklą. Sėkminga bus intelektualinė veikla antrąją kovo mėnesio pusę, šiuo metu stiprės jūsų aktyvumas, didės darbų apimtis, todėl teks įdėti nemažai jėgų ir pastangų.

Jeigu pavyks sėkmingai išspręsti asmeninio gyvenimo problemas balandžio mėnesio pradžioje, antroji mėnesio pusė bus palanki kūrybinei saviraiškai, naujų projektų pradžiai, ypač paskutinė dekada. Šis mėnuo palankus naujoms pažintims, reikalingų dalykinių ryšių užmezgimui, o tikslingai nukreiptos jūsų pastangos, intuityvi įžvalga ir darbinis aktyvumas suteiks jums puikią galimybę papildyti savo asmeninį biudžetą. Šiuo metu galima sėkminga komercinė veikla, bus tinkamas laikas įvairiems sandoriams, sutartims, nuosavos veiklos pradžiai, tačiau paskutinę gegužės dekadą būtinas atsargumas dalykinėje veikloje, partnerystės sferoje, tikėtini įvairūs niuansai. Birželio mėnuo gali būti dvejopas, permainingas, problemos ir konfliktinės situacijos tikėtinos bendraujant su vadovybe, nemalonios aplinkybės gali paliesti ir šeimos gyvenimą, todėl reikės pasitelkti kantrybę ir diplomatiškumą, norint harmonizuoti situaciją savoje aplinkoje. Tikėtinos įvairios permainos, netikėtos situacijos, kuriose gali tekti reaguoti nedelsiant, daryti ryžtingus sprendimus.

Liepos mėnesį gali atsirasti palankios kūrybinės galimybės, sėkmingai išsispręsti reikalai namuose, liepos mėnesio pabaiga bus palanki poilsiui. Rugpjūčio mėnuo gali būti naujų galimybių periodu, kada panaudojus savo originalias idėjas, tinkamai pademonstravus savus gebėjimus ir kūrybinius polinkius, galima nemažai pasiekti, įgyti vadovybės pasitikėjimą, pakilti karjeros laipteliais, arba išbandyti save naujoje veikloje, ar gauti perspektyvesnį darbą. Rugsėjo mėnuo gali paskatinti daugybę permainų, liečiančių įvairias jūsų gyvenimo sferas, gali pareikalauti jūsų lankstumo, gebėjimo prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, bei sėkmingai išnaudoti palankius šansus, kas padėtų užtikrinti finansinį stabilumą, bei profesinį augimą.

Spalio mėnuo, kaip ir paskutinė rugsėjo mėnesio dekada, gali būti svarbus dalykinėje partnerystėje, kada gali tekti peržiūrėti esamus ryšius, iš naujo įvertinti dalykinius įsipareigojimus. Šiuo periodu jūsų aplinkoje gali atsirasti nauji veidai, galite sėkmingi užmegzti naujus dalykinius kontaktus, formuoti naujus perspektyvius ryšius, sudaryti bendradarbiavimo ir naujos partnerystės sutartis. Lapkričio mėnuo bus palankus įvairiose veiklos sferose, šiuo metu galima aktyviai įsijungti į intelektualinę veiklą, numatyti priemones, užtikrinančias finansinį stabilumą ir sėkmę, bendrauti su įtakingais asmenimis, vadovybe, išryškinti savo ateities tikslus, padaryti būtinas permainas nuosavos veiklos baruose. Paskutinis metų mėnuo bus palankus aktyviai veiklai, savireklamai, o tinkamai save pristačius, galima tikėtis sėkmingai pakeisti darbo vietą, gauti naudingų ir perspektyvių pasiūlymų, o kuriems ženklo atstovams tai bus neaktualu, bus galima įvertinti praėjusių metų rezultatus, numatyti gaires sekantiems metams, arba tiesiog suplanuoti poilsį, atsipalaiduoti ir pasirengti aktyviai veiklai sekančiais metais.
JAUTIS  (balandžio 21 – gegužės 21)

2012 metai šio ženklo atstovams gali būti palankūs materialinėje sferoje, sėkmingi profesiniame plane. Jau pirmas metų mėnuo gali būti palankus profesiniam augimui, kada galima įgyti vadovybės pasitikėjimą, palankumą, o kai kam šį mėnesį gali atsirasti galimybė gauti perspektyvią pareigybę, arba pakeisti savo darbovietę. Sekantis mėnuo bus palankus ilgai planuotų projektų įgyvendinimui, šiuo metu atsiras puikios galimybės sėkmingai panaudoti savo įgimtą potencialą, išryškinti ambicingus tikslus, ar prisiimti lyderišką vaidmenį, bei formuoti palankų psichologinį klimatą darbo kolektyve, o taip pat, šiuo periodu daug ką galima nuveikti ir šeimos labui. Kovo mėnuo bus palankus, šiuo metu galima sustiprinti savo jau turimas pozicijas, įgyti vadovybės pasitikėjimo kreditą
, su įkvėpimu ir aktyviai įsijungti į veiklos procesus.

Balandžio mėnuo bus tinkamas savo indivudualumo ir savarankiškumo įtvirtinimui, tačiau įvairios kliūtys ir netikėtumai gali paliesti finansinę sferą, todėl būtinas atidumas atliekant finansines operacijas, bei vertėtų labai atidžiai planuoti savo išlaidas, išlaikant biudžeto balansą ir stabilumą. Mėnesio pabaiga bus palanki naujoms iniciatyvoms, nuosavos veiklos pradžiai, kvalifikacijos kėlimui, ar žinių bagažo stiprinimui. Pirma gegužės mėnesio pusė palanki naujo darbo paieškoms, o paskutinė dekada gali būti sudėtinga finansine prasme, vertėtų atidžiai tvarkyti savo piniginius reikalus, laikas bus netinkamas kreditų, paskolų gavimui, lėšų skolinimui, tokiu metu verčiau neplanuoti stambių pirkinių. Birželio mėnuo bus permainų periodas, kurios gali paliesti įvairias gyvenimo sferas, mėnuo bus labai aktyvus, turtingas įvykiais. Šį mėnesį gali tekti iš naujo peržiūrėti savo veiklos, partnerystės sferas, gali tekti apsipręsti būtinoms permainoms, o savo iniciatyvą ir entuziazmą nukreipti nauja kryptimi.

Liepos mėnuo gali būti sėkmingas finansinėje sferoje, kadangi šiuo metu lemtingas akcentas bus juntamas būtent asmeniniame materialiniame sektoriuje, kuriame galimas posūkis sėkmės linkme sekančiam pusmečiui. Mėnuo bus palankus stambiems pirkiniams, galima sėkmingai įsigyti žemės, nuosavybės, pirkti nekilnojamąjį turtą ar pradėti ilgai planuotą remontą. Šis mėnuo gali paskatinti daug pozityvių pokyčių, liečiančių šeimą, artimą aplinką, giminaičius. Rugpjūčio mėnuo išliks palankus ūkinių ir šeimos reikalų tvarkymui, o iš kitos pusės, šiuo periodu galima planuoti atostogas. Tie ženklo atstovai, kurie bus linkę toliau dirbti valstybiniame sektoriuje, taip pat turės nemažai palankių progų pagerinti savo padėtį, o veiklūs, dalykiniai žmonės mėnesio pabaigoje ir visą rugsėjį galės įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus, praplėsti dalykinės partnerystės sferą, užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius, surasti naudingus partnerius, tinkamai išreklamuoti savo veiklą.

Spalio mėnuo bus išskirtinai aktyvus partnerystės sferoje, kada gali būti patikrinti asmeniniai ryšiai ir jausmai, jų tvirtumas, bei dalykinių partnerių patikimumas, gali megztis naujos pažintys, romantiški santykiai. Lapkričio mėnesį gali sulėtėti dalykinis aktyvumas, akcentas bus daromas tarpusavio santykių kokybei, bus labai svarbu išlaikyti harmoningus tiek asmeninius, tiek dalykinius ryšius. Pirma mėnesio dekada gali įnešti sumaištį į finansinę sferą, todėl tik ramus požiūris ir protingi sprendimai padės padėtį stabilizuoti, o mėnesio pabaiga finansiškai bus jau palanki. Šiuo periodu gali išryškėti nauji planai ir ketinimai, o gruodžio mėnesį bus galima gauti naujų perspektyvių pasiūlymų, formuoti naujas bendradarbiavimo tendencijas. Mėnesio vidurys bus palankus savos veiklos plėtrai, tikėtinas sėkmingas bendaradarbiavimas su užsienio partneriais, gali atsiverti visai naujos galimybės, padėsiančios siekti finansinės sėkmės, arba savo jėgas galima bus išbandyti naujose sferose, ar nuspręsti praplėsti savo išsilavinimą užsienyje.

DVYNIAI  (gegužės 22 – birželio 21)

ženklo atstovams šie metai gali būti labai aktyvūs ir kūrybiški, bei gana sėkmingi, ypač antroji metų pusė. Sausio mėnuo bus palankus vertybių perkainojimui, įvairių gyvenimo sferų, savos veiklos peržiūrėjimui ir tolimesnių tikslų iškristalizavimui. Paskutinė mėnesio dekada gali skatinti išspręsti užsitęsusias problemas, atlikti neužbaigtus darbus, kad niekas nekliudytų naujoms iniciatyvoms vasario mėnesį, kuris bus palankus daugelyje sferų. Šiuo metu galima sėkmingai realizuoti naujus projektus, tinkamas laikas savojo potencialo išskleidimui, profesiniam augimui, pozityvios darbinės patirties ir naujų žinių siekimui, bei naujoms perspektyvioms pažintims. Tinkamas periodas savireklamai, bei savo veiklos pritatymui ir plėtrai. Paskutinę vasario dekadą ir kovo mėnesį galimi įvairūs pareigybiniai pokyčiai, kai kam gali pavykti gauti perspektyvesnę pareigybę, palypėti karjeros laipteliais, ar užsitikrinti vadovybės palankumą ir galimas sėkmingas ateities perspektyvas. Permainos ir pozityvūs įvykiai galimi asmeninių santykių sferoje, tinkamas periodas naujoms pažintims.
Tikėtinos gana sudėtingos dvi pirmosios balandžio mėnesio dekados, kada aplinkybės nepalankiai gali paliesti tarpusavio santykių sferą, tiek darbinių, dalykinių, tiek asmeninių. Šiuo metu gali tekti aiškintis santykius, kas gali skatinti konfliktines situacijas ir įvairią painiavą, nestabilumą, gali pritrūkti geranoriškumo, tarpusavio supratimo, tačiau jau paskutinę dekadą gali pavykti sėkmingai sutvarkyti reikalus su vadovybe, harmonizuoti situaciją šeimoje. Šiuo metu gali sustiprėti ir romantiški meilės ryšiai, kurie gali pereiti į naują lygmenį. Gegužės mėnuo žada būti sėkmingas, jis palankus poilsiui, gyvybinio tonuso stiprinimui, galima planuoti atostogas, ar vykti į tolimą kelionę, atsiverti naujiems įspūdžiams. Antra gegužės mėnesio pusė ir sekantis mėnuo bus kiek mažiau palankus periodas, kada galimos netikėtos situacijos asmeniniuose santykiuose, nepalankiai aplinkybių gali būti paliesta ir dalykinė partnerystė. Šis periodas gali būti sudėtingas ir finansinėje sferoje, galimos netikėtos išlaidos, arba galite negauti planuotų pajamų, todėl vertėtų labai protingai įvertinti savo finansinę padėtį ir imtis stabilizuojančių veiksmų.

Liepos mėnuo bus vėl palankus, bus juntama pozityvi Jupiterio, judančio Dvynių ženklu, įtaka, todėl šis periodas bus palankus naujoms iniciatyvoms daugelyje gyvenimo sferų, tai gali aprėpti darbo, mokslo, saviraiškos, pomėgių sferas, šiuo metu tikėtinos naujos pažintys, gali megztis artimi asmeniniai ryšiai. Šiuo periodu ir visą rugpjūčio mėnesį galima atnaujinti savo veiklą, galima daug ką nuveikti kartu su draugais, kūrybiški žmonės gali sėkmingai vystyti savo talentus, surasti jų panaudojimo sferas, įgyti rimtus rėmėjus. Tarpusavio santykiai su žmonėmis, bei asmeniniai ryšiai gali vystytis teisinga linkme, šiuo periodu galima stabilizuoti savo finansinę situaciją, daugelyje sferų galima pasiekti pozityvių rezultatų. Rugpjūtis ir rugsėjo mėnuo bus palankus ūkinių, buitinių ir kitų, susijusių su šeimos sfera, klausimų sprendimui, tokiu metu galima užsiimti gyvenamosios vietos keitimu, nuosavybės, nekilnojamojo turto įsigijimu, arba galima pradėti remontą.

Spalio mėnuo bus palankus darbo ir tarpusavio santykių sferose, šiuo metu bus galima atnaujinti anksčiau nutrūkusius santykius su žmonėmis iš jūsų aplinkos, galima bus sėkmingai siekti vadovybės, ar aukščiau stovinčių įtakingų asmenų palankumo. Periodas bus palankus einamųjų reikalų, bei ilgalaikių užduočių sprendimui, o lapkričio mėnesį gali suaktyvėti darbo sfera, į kurią teks nukreipti savo energiją ir dėmesį. Laikas bus tinkamas savos veiklos reklamai, jos plėtrai, gali susiklostyti palankios aplinkybės, pagyvinančios veiklą, skatinančios aukštesnio lygio pajamas, o dirbantiems valstybiniame sektoriuje, galima tikėtis atlyginimo pakėlimo, ar geresnės pareigybės. Gruodžio mėnuo bus palankus finansinių reikalų tvarkymui, rimtų ir stambių pirkinių įsigijimui, bei ateities planų kūrimui.

VĖŽYS  (birželio 22 – liepos 23)

2012 metais aktualiomis temomis gali tapti finansai, verslas, nuosava veikla, išsilavinimas, partnerystė, tikėtina, kad šie metai bus palankūs, kada gali pildytis jūsų ilgą laiką puoselėtos svajonės. Metų pradžia, sausio mėnuo palankus atsinaujinimui, savo įvaizdžio pokyčiams, bei veiklos, darbo permainoms. Šiuo periodu galima save sėkmingai išbandyti naujoje veikloje, įgyti naują patirtį, pilnai išreikšti savo vidinį potencialą, kūrybiškumą. Paskutinė mėnesio dekada ir visas vasario mėnuo gali išryškinti situacijas finansinėje sferoje, būtinas atidumas atliekant finansines operacijas, aplinkybės gali sietis su stambiomis pinigų sumomis, svetimais finansiniais resursais, daiktais, galimi reikalai su bankais, kreditais, verslu. Periodas bus palankus sėkmingom finansinėm investicijoms, šiuo metu tikėtinas pajamų augimas, galimi stambūs pirkiniai. Paskutinę vasario dekadą galimos tolimos kelionės, naudingos pažintys būnant toli nuo namų, šiuo metu galima užmegzti naudingus dalykinius kontaktus su užsienio partneriais, taip pat, galima pasirašyti perspektyvias ir ilgalaikes bendradabiavimo sutartis, sutvirtinti dalykinę partnerystę, bei kartu su partneriais numatyti bendros veiklos gaires.

Balandžio mėnuo bus palankus naujų projektų realizacijai, harmoningo bendradarbiavimo su užsienio partneriais siekimui, nors iš kitos pusės, būtent šiuo periodu gali tekti iš naujo įvertinti partnerystės naudingumą, gali tekti nutraukti neperspektyvius ryšius, bei užmegzti naujus, palankesnius jūsų veiklai. Laikas bus palankus ir keisti veiklos pobūdį iš esmės, arba keisti darbą, jeigu būsite nepatenkinti tuo, ką veikiate, jeigu nematysite profesinio augimo perspektyvų. Šiuo metu tikėtinas jūsų aktyvumas, o jūsų asmeninės iniciatyvos gali būti sėkmingos, kadangi susiklosčiusių aplinkybių įtakoje, galima patenkinti ilgą laiką puoselėtus lūkesčius. Gegužės mėnesį aktyvumas veikloje gali sumažėti, laikas bus palankus atostogoms, o iš kitos pusės, šis periodas bus palankus kūrybiškiems, iniciatyviems žmonėms. Birželio mėnuo gali būti ne iš lengvųjų, gali susiklostyti aplinkybės, liečiančios partnerystę, todėl gal tekti ieškoti bendrų sąlyčio taškų su jau esamais partneriais, bei ieškoti naujų potecialių dalykinių partnerių. Daug ką šiuo metu jūsų gyvenime gali tekti keisti, tačiau permainos būtinos, norint užsitikrinti sėkmę veikloje, asmeniniuose santykiuose, šeimos sferoje.

Liepos mėnuo gali tapti atskaitos tašku ir posūkiu į sėkmę veikloje, šiuo periodu galima išspręsti susikaupusias ilgalaikes problemas, surasti naujus pajamų gavimo būdus, bei jų šaltinius. Rugpjūčio mėnesio tema gali tapti asmeniniai ir šeimos santykiai, tačiau jeigu nestokosite geranoriškumo ir diplomatiškumo, tai sugebėsite apeiti visus aštrius kampus, harmonizuoti tarpusavio santykius, bei optimistiškai žvelgti į ateities perspektyvas. Rugsėjo mėnuo bus išskirtinai palankus intelektualinei veiklai, naujų žinių siekimui, tokiu periodu gali pavykti savarankiškas užsienio kalbų mokymasis, tinkamas laikas išsilavinimo plėtimui, kvalifikacijos kėlimui, išaugs jūsų aktyvumas daugelyje sferų, gyvenimas bus prisotintas įvykių.

Spalio mėnuo bus palankus gyvenantiems šeimose, kur gali susiformuoti pozityvus psichologinis klimatas, tokiu metu bus galima sėkmingai išspręsti daugelį šeimos reikalų, tiks užsiimti remontu, interjero
pokyčiais, arba nekilnojamojo turto pirkimu. Iš kitos pusės, šis periodas bus palankus kūrybiškiems, talentingiems žmonėms, kada jie turės puikią galimybę atsiskleisti, sėkmingai pademonstruoti savus gebėjimus, bei savo gyvenimą pasukti palankesne linkme. Gana palankus periodas bus ir užsiimantiems verslu, nuosava veikla, tokiu metu galima sėkmingai išsinuomoti gamybines patalpas, išpuoselėti biurą. Gana aktyvus ir produktyvus veikloje bus lapkričio mėnuo, o gruodžio mėnesį galima tikėtis naudingų pasiūlymų, galima naudinga ir pelninga dalykinė partnerystė, tačiau savo aktyvumą teks nukreipti ir kasdienių reikalų sprendimui, bei metinių rezultatų įvertinimui, kurie tikėtina, bus gana pozityvūs. Metų pabaigoje finansinė situacija irgi gali jus džiuginti ir suteikti optimizmo peržengiant naujųjų metų slenkstį.

LIŪTAS  (liepos 24 – rugpjūčio 23)

šio ženklo atstovams 2012 metai bus palankūs kūrybai, visuomeninei veiklai, mokslams, intelektualinei veiklai, bei sėkmingi visumoje. Sausio mėnesį galite pritraukti į savo aplinką naujus žmones, bendraminčius, partnerius, naujas galimybes ir perspektyvas, periodas bus labai dinamiškas, aktyvus, turėsite progų savo gyvenimą ir veiklą nukreipti palankesne, sėkmingesne linkme. Naujų planų, projektų kūrimui, drąsioms asmeninėms iniciatyvoms bus palanki sausio mėnesio paskutinė dekada ir visas vasario mėnuo, kada galima labai aiškai suvokti savo tikruosius tikslus, apgalvoti savo būsimus veiksmus, parinkti tikslo įgyvendinimui būtinas priemones. Vasario pabaiga ir kovo mėnuo bus palankus finansinių situacijų analizavimui, ateities perspektyvų kūrimui, finansinio stabilumo siekimui. Laikas bus palankus veiklai, nuosavam verslui, protingai įvertinus galimą riziką
, bus galima investuoti ir plėstis, arba įvertinus asmeninio biudžeto galimybes, skirti dalį lėšų naujiems, gana stambiems pirkiniams, tačiau veikti ir planuoti reikėtų labai atsargiai, ypač kovo mėnesio pabaigoje.

Balandžio mėnesį tęsis praeito periodo tendencijos, tačiau gali tekti padaryti rimtus finansinius sprendimus, iš naujo įvertinti pajamų, pelno galimybes, bei pakoreguoti kitas veiklos sferas. Palankus periodas bus namų reikalų sprendimui, bei asmeniniams santykiams, naujoms pažintims. Dirbantiems valstybiniame sektoriuje tai bus palankus periodas, galimas vadovybės palankumas, galima tikėtis didesnio atlyginimo, kaip ir sėkmingai surasti naują darbą, arba pakeisti darbovietę. Tokioms iniciatyvioms bus palankios dvi pirmos gegužės mėnesio dekados, o mėnesio pabaigoje, gali išryškėti nesutarimai bendradarbiavimo sferoje, gali nesutapti interesai ir lūkesčiai, todėl gali tekti intensyviai bendrauti su partneriais, draugais, ieškoti abi puses tenkinančių variantų, todėl šiuo periodu gali sulėtėti visi reikalai, bei lydėti prasta nuotaika. Tačiau, sutvarkę einamąsias problemas, suradę išeitį iš susidariusios padėties, galėsite pajusti pasitikėjimą savo jėgomis ir su viltimi žvelgti į ateitį. Birželio mėnuo palankus įprastam darbui, veiklai, mažai tikėtinos permainos.

Liepos mėnuo gali paskatinti jūsų proveržį veikloje, suaktyvės daugelis gyvenimo sričių, stiprės pasitikėjimas savomis jėgomis ir gabumais. Antra mėnesio pusė aktyviai skatins naujas pažintis, būsite linkę užmegzti draugiškus santykius, išryškės jūsų ateities planai, bei viltys. Gyvenimas šiuo periodu taps intensyvus, bus daug progų netikėtai užsiimti kuo nors nauju, o po tokio intensyvaus periodo rugpjūčio mėnuo gali būti palankus atostogoms, ar aktyviam poilsiui. Rugsėjo mėnuo bus palankus gerai apgalvotoms investicijoms, naujų pajamų šaltinių paieškoms, naujam požiūriui į savo veiklą, darbo sferą, reikalingoms permainoms. Paskutinė mėnesio dekada bus mažiau palanki, galimos netikėtos situacijos kelionėse, nesėkmės mokslo sektoriuje, nepageidaujamos permainos veikloje.

Spalio mėnuo bus labai aktyvus, bus tinkamas periodas naujoms pažintims, romantiškiems ryšiems, o jūsų amžinas užimtumas ir intensyvus bendravimas jūsų neglumins, jūsų energijos pakaks viskam. Šiuo periodu galima bus surasti tinkamus dalykinius partnerius, o vienišiems ženklo atstovams surasti savo antrąją pusę, artimiau pabendrauti su kolegomis, aplankyti pažįstamus ir gimines, išplėsti bendravimo ratą. Lapkričio mėnuo gali būti sėkmingas daugelyje sferų, o paskutinis metų mėnuo bus palankus ne tik įvairioms iškilmėms, dalykiniam bendravimui, bet ir gana svarbiems darbams. Šiuo periodu galima sėkmingai spręsti gyvenamojo ploto, nuosavybės klausimus, galima pagalvoti, kokiu būdu tiktų sėkmingai reklamuoti ir pristatyti savo veiklą, arba kurioje sferoje palankiausia būtų pritaikyti savo gebėjimus ir įgimtą potencialą, norintiems keisti veiklos pobūdį. Paskutinis metų ketvirtis bus stabilus finansine prasme, todėl galutiniai metų rezultatai jus gali džiuginti, skatinti pasitenkinimą savimi.

MERGELĖ  (rugpjūčio 24 – rugsėjo 23)

2012 metai šio ženklo atstovams žada būti produktyvūs, aktyvūs, nors periodiškai įtakojami įtemptų situacijų. Intensyvus gyvenimas prasidės jau nuo pirmos sausio mėnesio dekados, daug energijos ir jėgų galite tekti paaukoti šeimos reikalams, komforto ir jaukumo namuose kūrimui. Antroji sausio mėnesio pusė bus palanki profesinėje sferoje, tokiu metu galima gauti pelningą ir perspektyvią pareigybę, užimti vadovaujantį postą, prisiimti rimtus įsipareigojimus, bei suplanuoti savo veiklos tendencijas ateinančių metų periodui. Vasario mėnesį gali išryškėti finansinė gyvenimo pusė, materialinio apsirūpinimo galimybės, tačiau pagal biudžeto išgales, šis periodas bus palankus ir stambiems pirkiniams. Kita sfera, kuri pareikalaus jūsų dėmesio, bus tarpusavio santykiai visų lygių partnerytėje, būtent šiuo metu palanku būtų suvokti nesutarimų, ar sunkių santykių priežastis, atvirai viską išsiaiškinti ir įvertinti tolimesnio bendravimo niuansus. Kovo mėnuo pratęs vasario mėnesio situacijas, bei bus gana produktyvus periodas dalykinėje veikloje.

Pirmoji balandžio mėnesio dekada bus gana pasyvi, mažiau sėkminga, tikėtini įvairūs trukdžiai, o verslo, nuosavos veiklos plėtrai palanki bus antra pusė, kada tikėtinas didelis aktyvumas, kada ambicijos skatins veržliai eiti į priekį, siekti, praplėsti savo įtakos sferas, ar tiesiog pakeisti veiklos pobūdį. Šis periodas bus palankus permainoms profesinėje veikloje, galima surasti labiau perspektyvų, ar geriau apmokamą darbą, savo galimybes galima išbandyti užsienio darbo rinkoje. Palankus šis periodas bus ir papildomo išsilavinimo, ar naujos darbinės patirties gavimui, darbinių įgūdžių kaupimui. Tokioms iniciatyvoms bus palanki ir pirma gegužės mėnesio pusė, tačiau paskutinė dekada ir birželio mėnesio pradžia, bus mažiau sėkminga, gali atsirasti prievolė įvykdyti anksčiau duotus pažadus, prisiimtus įsipareigojimus, bei surasti priimtiną būdą įgyti vadovybės palankumą. Antra birželio mėnesio pusė gali pateikti nenumatytų staigmenų, galimos permainos tiek nuosavoje veikloje, profesinėje sferoje, tiek asmeniniame gyvenime, draugiškuose ryšiuose.

Sąstingis profesinėje veikloje, verslo sferoje tikėtinas liepos mėnesį, tuo pačiu gali padaugėti neplanuotų išlaidų, sumažėti pajamos, todėl didesnį dėmesį gali tekti skirti finansinio stabilumo siekimui. Įveikus nepalankią periodo įtaką, atlaikius nemenką įtampą, kuri gali jus nualinti, susilpninti jūsų organizmą, būtų galima rugpjūčio mėnesiui suplanuoti atostogas, norint pailsėti, sustiprėti morališkai, sukaupti jėgų tolimesnei veiklai. Iki rudens jums būtų palankiau mažiau bendrauti, atitolti nuo gyvenimo bruzdesio, nuo sudėtingų darbinių ir profesinių situacijų, vertėtų pakeisti savo įvaizdį, sukaupti energijos ir pasirengti rudeniniam veiklos pikui. Jau rugsėjo mėnesį gali prasidėti aktyvios veiklos periodas, tikėtinos daugybinės kelionės, daug reikalų, kontaktų, bendravimo, šiuo periodu išryškės nauji planai, naujos profesinės ambicijos, periodas bus labai dinamiškas, bet tuo pačiu ir produktyvus. Periodo pabaigoje gali tekti aktyviai reguliuoti finansines lėšas, numatyti būtinas priemones materialinio stabilumo ir finansinės nepriklausomybės pasiekimui.

Spalio mėnuo bus išskirtinai palankus dalykinei veiklai, įvairiems ryšiams, dokumentų tvarkymui, sutarčių ir sandorių sudarymui, šiuo periodu gali tekti rūpintis technine veiklos sfera, bendradarbiavimo ir partnerystės klausimais. Palankus šis periodas bus ir išsilavinimui, galima kaip nuspręsti įsigyti išsilavinimą visiškai naujoje sferoje, taip ir praplėsti jau turimą, ar patobulinti savo dalykinius įgūdžius. Šiuo metu sėkmingai galima praplėsti savo žinias intelektualinėje erdvėje, įsisavinant naują patirtį, susijusią su kompiuterija, su naujausiomis technologijomis, su užsienio kabomis. Lapkričio mėnesį tikėtinas štilis veikloje, tačiau šiuo metu galima sėkmingai spęsti šeimynines ir ūkines problemas, sėkmingai užsiimti kūrybine veikla, bei sureguliuoti asmeninio pobūdžio ryšius. Tikėtinos naujos pažintys, gali megztis romantiški ryšiai, galima surasti sau Likimo skirtą sielą. Paskutinis metų mėnuo bus kiek aktyvesnis, atsiras patogių progų sėkmingai surasti nišą, kur galima būtų panaudoti savo kūrybinius sumanymus, ar gauti perspektyvų dalykinį pasiūlymą, nors galima veiklos pobūdį šiuo metu pakeisti iš esmės. Metų pabaiga gali suteikti ilgai išsvajotas galimybes, gali stabilizuotis asmeninis biudžetas, tikėtina harmonija tarpusavio santykiuose su mylimais žmonėmis, bei vadovybe.

SVARSTYKLĖS  (rugsėjo 24 – spalio 23)

šio ženklo atstovams 2012 metai žada būti sėkmingi autoriteto ir kūrybinių pasiekimų plane, gali tekti nemažai keliauti, bendrauti su kitataučiais. Jau sausio mėnuo bus gana aktyvus, aplinkybėms palankiai susiklosčius, bus galima gauti reikalingos informacijos, kuri reikalinga, norint užimti geresnę padėtį sociume, gauti aukštesnę ir atsakingesnę pareigybę. Šiuo periodu didės aktyvumas, bus juntamas intensyvumas darbuose, teks suspėti veikti įvairiomis kryptimis, bus daug kontaktų, bendravimo. Vasario mėnuo bus labai produktyvus, sėkmingos gali būti kūrybinės iniciatyvos, palankus periodas dirbantiems ir valstybiniame sektoriuje, ar aptarnavimo sferoje. Šiuo periodu gali pagerėti darbo sąlygos, padidėti pajamos, tikėtinas ramus bendravimas darbo kolektyve, ar su vadovybe. Palankios aplinkybės gali paliesti ir asmeninį gyvenimą, šiuo periodu galimi sėkmingi įvykiai šeimoje, vieniši ženklo atstovai turės palankių progų užmegzti pažintis. Kovo mėnesį teks labai pasistengti, norint susidoroti su padidėjusiu darbo krūviu, su daugybe einamųjų reikalų, šis periodas bus labai aktyvus, dinamiškas, gali vėl apie save priminti anksčiau neišspręstos problemos, neužbaigti iki galo darbai. Tačiau šiuo metu nevertėtų puoselėti vilčių apie naują darbą, ar veiklos pobūdžio keitimą, šiuo metu išėjus iš darbo galima būtų įsisukti į ilgą nesėkmingų paieškų karuselę.

Balandžio mėnesio pradžia nebus labai sėkminga, tikėtinos nepalankios finansinės situacijos, finansiniai konfliktai su dalykiniais partneriais, o kol nebus surasta abi puses tenkinanti išeitis, veiklos aktyvumas gali sulėtėti. Tačiau paskutinę mėnesio dekadą gali pavykti „išsikapstyti’ iš finansinių nesėkmių, jūsų aplinkoje gali atsirasti palankiai jūsų atžvilgiu nusiteikusių asmenų, rėmėjų, todėl finansiniai nesklandumai liks praeityje, o gegužės mėnuo ir susiklosčiusios palankios aplinkybės, vėl padės finansiškai tvirtai „atsistoti ant kojų”. Šiuo periodu būtų palanku padaryti perspektyvias ilgalaikes investicijas, tačiau nevertėtų daryti skubotų sprendimų, o viską labai gerai apgalvoti, įvertinti visapusiškas galimybes. Gana permainingas bus birželio mėnuo, palankius periodus keis mažiau sėkmingi, tikėtinos sudėtingos situacijos darbo sferoje, bendraujant su vadovybe, ar įtakingais asmenimis, galimi vizitai iš kontroliuojančių institucijų.

Liepos mėnesį galite labai aktyviai save išreikšti įvairiose gyvenimo sferose, galite suplanuoti ir leistis į tolimą kelionę, arba galite užsiimti savo veiklos pristatymu, reklama, jums gali susiklostyti palanki galimybė, leidžianti dalyvauti įvairiuose renginiuose. Šiuo periodu galite sėkmingai įgyvendinti ir naujus savo sumanymus, pabandyti pakeisti savo veiklą, ar gyvenimą aplamai. Gali tekti aktyviai spręsti iškilusius nesutarimus dalykinėje partnerystėje, nors nepalankūs tarpusavio santykiams periodai tikėtini ir asmeniniuose ryšiuose, kai kurie jų gali nutrūkti. Rugpjūčio mėnesį tikėtinas aktyvumas veikloje, kas gali pareikalauti jūsų energijos ir pastangų, laikas bus palankus toliau tęsti vasaros pradžioje pradėtus projektus, gali tekti prisiimti ir asmeninę atsakomybę gaunant vadovaujančią pareigybę, tikėtinos naujos perspektyvios pažintys. Rugsėjo mėnesį galite suplanuoti atostogas, po gana įtempto ir intensyvaus darbo rugpjūčio mėnesį, poilsis dabar jums būtų palankus. Mėnesio pabaigoje gali tekti padaryti ryžtingus sprendimus, arba nutraukti išsisėmusius santykius.

Spalio mėnesį vėl tikėtinas aktyvus periodas, bus palanku naujoms iniciatyvoms, ar gerai paruoštų projektų startui, šiuo metu nestokosite pasitikėjimo savimi, jausite, kad esate teisingame kelyje, galite sėkmingai pasinerti į verslą, nuosavą kūrybinę veiklą, pradėti naują mokymosi procesą – daugelis šio meto iniciatyvų gali būti sėkmingos. Lapkričio mėnuo kiek pristabdys jūsų dalykinį veržlumą, jūsų dėmesio pareikalaus šeimos reikalai, gali tekti spręsti įsisenėjusias problemas. Palankus šis periodas užsiimti savimi, pakeisti savo įvaizdį, pasirūpinti organizmo profilaktika, jo stiprinimu. Gruodžio mėnuo bus palankus dalykiniams kontaktams, darbinėms kelionėms, dokumentų tvarkymui, o paskutinę dekadą gali tekti pašvęsti šeimai. Metų pabaigoje tikėtinos asmeninio gyvenimo permainos, o metus užbaigsite įgiję finansinį stabilumą, bei pasiekę gerų veiklos rezultatų.

SKORPIONAS  (spalio 24 – lapkričio 22)

pagrindine 2012 metų tema šio ženklo atstovams bus materialinė gerovė, finansinis stabilumas, bei partnerystė, o savo ateities planais galite pradėti rūpintis jau pirmąją sausio mėnesio pusę. Paskutinę sausio mėnesio dekadą gali tekti daug bendrauti, jūs galte gauti viliojančių pasiūlymų, į kuriuos teks greitai reaguoti, apsispręsti, bet tuo pačiu metu jus gali užgriūti ir namų rūpesčiai – periodas bus dvilypis ir intensyvus. Visą vasario mėnesį gali tekti pašvęsti namų, šeimos reikalų tvarkymui, šiuo periodu svarbūs bus asmeniniai santykiai, gali išsipildyti kai kurie jūsų lūkesčiai. Intensyvus ir dvejopas žada būti kovo mėnuo, iš vienos pusės galima sėkmė įvairiose gyvenimo sferose, gali sėkmingai vystytis dalykinė partnerystė ir bendradarbiavimas, tikėtini naudingi pasiūlymai. Sėkmingas mėnuo meilės sferoje, galimos pažintys, romantiški ryšiai, o iš kitos pusės – kasdieniai reikalai, taip pat, reikalaus jūsų dėmesio, bus daug rūpesčių, bruzdesio, bendravimo, teks suspėti ir daug ką nuveikti.

Jūsų dėmesio gali pareikalauti finansinė gyvenimo pusė pirmąją balandžio mėnesio dekadą, šiuo metu galimos netikėtos, nenumatytos ir gana nemenkos išlaidos, arba nuostoliai, apmaudūs praradimai, teks įdėti pastangų, kad jūsų biudžetas stipriai „nesusvyruotų”. Antroji balandžio mėnesio pusė bus daug palankesnė, finansinė situacija stabilizuosis, periodas bus palankus naujoms iniciatyvoms, gerai parengtų naujų projektų pradžiai, bendradarbiavimo, partnerystės stiprinimui. Gegužės mėnuo bus palankus savo socialinės padėties stiprinimui, naudingų ryšių užmezgimui, profesiniam augimui, nors paskutinę mėnesio dekadą vėl jūsų galvos skausmu gali tapti finansinė situacija, šiuo periodu tikėtinos įvairios painios situacijos, aplinkybės gali būti susiję su dalykiniais finansiniais įsipareigojimais, kreditais, gali tekti intensyviai aiškintis susiklosčiusią situaciją ir ieškoti išeities. Birželio mėnesį teks spręsti juridinius reikalus, toliau ieškoti galimybių stabilizuojant finansinę padėtį, bei tikėtinas sunkus bendravimas, trintis ir konfliktai bendraujant su partneriais, todėl teks įdėti nemažai energijos ir pastangų, norint pasiekti harmoniją savoje aplinkoje.
Liepos mėnuo pratęs ankstesnių mėnesių situacijas, tačiau šiuo periodu sugebėsite sutvarkyti visus sudėtingus reikalus, pradėsite rūpintis materialiniu stabilumu, aktyviai organizuosite savo veiklą, intensyviai bendrausite su jums reikalingais žmonėmis, ieškodami naujų galimybių savo numatytų tikslų įgyvendinimui. Svarbūs šiuo metu bus ir šeimos, namų reikalai, jiems taip pat, teks skirti dėmesio. Pirmas dvi rugpjūčio mėnesio dekadas svarbiomis sferomis išliks finansai, materialinis aprūpinimas, veiklos organizavimo klausimai, o paskutinę dekadą, kada į jūsų ženklą pereis jį valdanti planeta, jūsų aktyvumas palaipsniui didės, stiprės jūsų ambicijos, liečiančios karjerą, padėtį sociume, jūsų galimybes. Tai bus gana aktyvus periodas, kada turėsite galimybę pataisyti savo padėtį, įgyvendinti ilgai puoselėtus planus autoriteto, statuso prasme, tai bus tinkamas laikas kilimui karjeroje, parodant save iš pačios geriausios pusės, įgyjant vadovybės ir įtakingų asmenų palankumą ir pasitikėjimą. Rugsėjo mėnuo žada būti dinamiškas, produktyvus, šiuo periodu galite daug pasiekti, pasirašyti naudingus kontraktus, sutartis, tik darant rimtus sprendimus nevertėtų skubėti ir viską gerai apgalvoti.

Spalio mėnesį išryškės, išsikristalizuos pagrindiniai jūsų siekiai ir tikslai, bus atmetama viskas, kas nereikalinga, kas trukdo judėti į priekį, jus bus sunku iškreipti iš pasirinkto kelio, vyraus jūsų tikslingumas ir stiprios ambicijos. Lapkričio mėnesį vėl galimos nepalankios aplinkybės, liečiančios finansus, gali tekti aiškintis nesėkmių priežastis, numatyti būdus ir priemones finansinio stabilumo siekimui, tai pareikalaus jūsų jėgų ir energijos, tačiau jau mėnesio pabaigoje situacija taps valdoma ir stabili. Paskutinis metų mėnuo išryškins jūsų sėkmingą padėtį, jūs galėsite pasidžiaugti tuo, ką pavyko pasiekti per paskutinį metų ketvirtį, pasidžiaugti gerais rezultatais, kuriuos davė jūsų nuolatinės pastangos.

ŠAULYS  (lapkričio 22 – gruodžio 21)

tipiškus ženklo atstovus 2012 metų situacijos skatins siekti materialinės gerovės, kūrybinio ir profesinio augimo. Sausio mėnesį išryškės poreikis ieškoti jus tenkinančios veiklos, kuri užtikrintų materialinį stabilumą, kuri duotų geras pajamas, todėl tuo tikslu teks bendrauti su daugeliu žmonių, kuriuos trauks jūsų optimizmas, tikėjimas savomis jėgomis. Paskutinę dekadą jūsų aktyvumas gali sumažėti, tikėtinos įvairios problemos šeimoje, kurias teks spręsti nedelsiant, tai gali nepalankiai įtakoti jūsų darbingumą, stabdyti veržlumą, todėl veikloje šis periodas bus labiau pasyvus. Sudėtingas bendravimas, trintis, nuomonių ir interesų nesutapimas tikėtinas ir dalykinėje partnerystėje, toks nepalankus periodas tęsis iki antros vasario dekados, o tada vėl tapsite aktyvūs, teks užsiimti mokslu, kelionėmis, dalykinėmis derybomis, sėkmė galima komercijos sferoje. Mėnesio pabaiga vėl mažiau aktyvi, galimi trukdžiai, nepalankios aplinkybės šeimoje, kurioms teks skirti energijos ir dėmesio. Kovo mėnesį svarbia tema taps tarpusavio bendravimas su žmonėmis jūsų aplinkoje, šiuo metu jūsų gali netenkinti įvykių eiga, daug kas bus vilkinama, bus tarsi bandoma jūsų kantrybė. Tačiau, jūsų optimizmas ir tikslo siekimas skatins jus veikti, nugalint susidariusias kliūtis, savo pastangų dėka, bei sėkmingai susikločius aplinkybėms, jūs galite labai produktyviai išreikšti savo kūrybinius polinkius ir gabumus, surasti naują pajamų šaltinį, arba gauti pelningą darbą, ar atsakingą, gerai apmokamą pareigybę.

Balandžio mėnesį jūsų aktyvumas palaipsniui didės, periodas bus palankus naujoms iniciatyvoms, o paskutinę dekadą galima pradėti realizuoti gerai parengtus naujus projektus, sėkmė tikėtina kūrybinės saviraiškos, viešos veiklos sferose, jūsų santykiai su žmonėmis vystysis tinkama linkme. Gegužės mėnesio pirma pusė gali būti palanki profesiniam augimui, tikėtinas kilimas karjeroje, sėkminga gali būti intelektualinė veikla. Mėnesio viduryje ir paskutinę dekadą nepalankios situacijos tikėtinos partnerystės sferoje, galimi konfliktai, ginčai su dalykiniais partneriais, tai pareikalus jūsų dėmesio ir jėgų. Trintis ir tarpusavio nesupratimas gali temdyti ir asmeninius santykius, teks pasitelkti kantrybę ir geranoriškumą, norint, kad santykiai su mylimais ir artimais žmonėmis vėl taptų harmoningi. Birželio mėnesį toliau tęsis praeito mėnesio situacijos, tačiau pasitelkę draugų, bei jus palaikančių žmonių pagalbą, sugebėsite surasti bendrus sąlyčius taškus reikaluose, liečiančiuose dalykinę partnerystę ir bendradarbiavimą. Šiuo periodu dėmesį gali tekti nukreipti į finansinę sferą, mėnesio pabaigoje tikėtinos neplanuotos išlaidos, arba nuostoliai, finansiniai praradimai, tačiau jums pavyks tai sutvarkyti ir išlaikyti biudžeto balansą.
Liepos mėnesį sulėtės jūsų tempas veikloje, tai nepalankiai gali įtakoti ir asmeninės problemos, gali pradėti trūkinėti kai kurie draugiški ryšiai, gali tapti sudėtingu bendravimas su verslo partneriais, tačiau asmeninės kūrybinės iniciatyvos gali būti sėkmingos. Šis mėnuo palankus atostogoms, poilsiui, jėgų ir gyvybinio potencialo kaupimui, kadangi jau rugpjūčio mėnesį vėl išaugs jūsų aktyvumas, teks intensyviai dirbti ir bendrauti. Šis mėnuo palankus profesiniam augimui, kilimui karjeroje, bus galima sėkmingai įgyti vadovybės palankumą ir palaikymą, laikas tinkamas naujų idėjų pristatymui, kaip ir bendradarbiavimo su partneriais stiprinimui. Šiuo metu jūsų aplinkoje gali atsirasti nauji veidai, turėsite progų bendrauti su įdomiais žmonėmis, užmegzti asmeninius ryšius, kurie gali peraugti ir į dalykinius. Sudėtingas ir dvilypis gali būti rugsėjo mėnuo, problemos tikėtinos bendraujant su vadovybe, įtakingais, aukščiau stovinčiais asmenimis, šiuo periodu gali tekti įdėti daug pastangų, norint išlikti tame lygmenyje, kurį pavyko pasiekti akstesniais mėnesiais. Tačiau iš kitos pusės, tikėtina jums atsidavusiių žmonių pagalba, todėl sugebėsite apginti savo pozicijas.

Išskirtinai sėkmingas gali būti spalio mėnuo, kada susiklosčius aplinkybėms turėsite galimybę įgyvendinti savo iniciatyvas, pradėti naujus projektus arba veiklą, įgyvendinti ilgą laiką brandintas svajones. Šiuo periodu galite užmegzti naujus, jums naudingus ryšius, galite siekti naujų žinių, padedančių stiprinti jūsų profesionalumą, gali pavykti pasiekti harmonijos bendraujant su vadovybe, sustiprinti savo statusą sociume. Lapkričio mėnesį nevertėtų pradėti ką nors naujo, palankiau būtų tęsti jau pradėtus darbus, o gruodžio mėnesį galite sėkmingai išplėsti savo įtakos ir veiklos sferas, galite prisiimti atsakomybę ir pradėti realizuoti naujus sumanymus, kurie gali būti sėkmingi, bei duoti pozityvius rezultatus jau sekančiais metais. Metų pabaigoje tikėtinas finansinis ir profesinis stabilumas.

OŽIARAGIS  (gruodžio 22 – sausio 20)

2012 metais tipiškiems ženklo atstovams gali svarbiomis gyvenimo sferomis tapti profesinė veikla, draugiška aplinka ir ryšiai, bei šeimyninis namų gyvenimas. Sausio mėnesį, jeigu įvertinsite atsiveriančias galimybes įvairiais aspektais, jeigu nedarysite skubotų sprendimų, tai iki mėnesio pabaigos bus palankus periodas anksčiau sumanytų ir gerai paruoštų projektų įgyvendinimui. Iš kitos pusės, šiuo periodu gali traukti ne tik veiklos plėtros galimybės, bet ir įvairios pramogos, gyvenimas savam malonumui, kas gali tapti stabdžiu įgyvendinant savo tikslus, todėl vertėtų laiku apsipręsti, kam jūs teikiate pirmenybę. Pirmoji vasario mėnesio dekada gali suformuoti sudėtingą finansinę situaciją, tokiu periodu galimi finansiniai ginčai ir konfliktai su dalykiniais partneriais, ar artimos aplinkos žmonėmis, todėl gali prireikti tarpininkų, ar įtakingų asmenų pagalbos, norint pasiekti visas puses tenkinantį susitarimą. Paskutinė mėnesio dekada palanki daugeliui darbų, kurie susiję su dokumentais, mokslu, reikalingomis žiniomis, dalykinėmis pažintims, verslo plėtra. Kovo mėnesį gali išryškėti šeimyninės problemos, kurių sprendimas reikalaus jūsų energijos ir jėgų, tačiau jeigu jų ryžtingai neišspręsite dabar, tai trukdys judėti į priekį.

Bendrų sąlyčio taškų ir visiems priimtinų išeičių gali tekti ieškoti balandžio mėnesį, o aplinkybės gali liesti bendravimą su kolegomis, partneriais, vadovybe, ar pavaldiniais, tai bus sudėtingas periodas, kada visi stengsis apginti savo nuomonę, kas skatins trintį bendravime. Nepalankios situacijos gali įsivyrauti ir šeimoje, todėl tikėtinos ir negrįžtamos kardinalios permainos, užbaigiančios sudėtingą padėtį. Mėnesio paskutinė dekada leis lengviau atsikvėpti, o gegužę bus palankus pasiekimų laikas – tokiu metu gali stiprėti autoritetas, gali atsirasti profesinio augimo galimybė, jūs galite pataisyti ir sustiprinti finansinę būklę, praplėsti verslą, ar nuosavą veiklą. Paskutinė dekada bus aktyvi, palanki, tik vertėtų vengti skubotų sprendimų ir pažadų, o birželio mėnesį tikėtinos sunkios bendravimo problemos. Šiuo periodu gali būti sunku bendrauti tiek darbinėje, tiek asmeninėje erdvėje, gali išryškėti tarpusavio supratimo stoka, įsisenėjusios nuoskaudos.

Liepos mėnesį tikėtina harmonija ir ramybė daugelyje gyvenimo sferų, gali pavykti sukurti pozityvų psichologinį klimatą šeimoje, išspręsti įsisenėjusias problemas, nuosavybės ir gyvenamojo ploto, remonto, persikraustymo, interjero klausimus, sutvarkyti buitinius ir ūkinius reikalus. Tikėtina, kad harmonigai susiklostys ir darbo reikalai, dvi pirmas dekadas galimi finansiniai svyravimai, išlaidos gali būti tolygios pajamoms, o paskutinę dekadą jūsų biudžetas tikėtinas su pliuso ženklu. Tačiau, jau rugpjūčio mėnesį, vėl užaštrės finansiniai reikalai, bus daug ginčų su dalykiniais partneriais, nuomonių nesutapimo dėl biudžeto paskirstymo, todėl tik įdėjus nemažai pastangų, situacija vėl taps stabili.

Finansinius rūpesčius šiuo periodu gali kelti ir šeimos narių poreikiai, kuriems taip pat teks skirti dalį lėšų. Rugsėjo mėnuo gali būti lūžio momentu, kada sudėtingo bendravimo su žmonėmis periodas liks praeityje, o šis laikotarpis bus palankus savo padėties sociume stabilizavimui, finansinių resursų kaupimui, tik paskutinę dekadą būtinas atidumas bendraujant su vadovybe, nevertėtų šiuo metu daryti skubotų sprendimų, ar keisti darbovietę, veiklos pobūdį – laikas tam nepalankus.
Spalio mėnuo pozityvus daugeliu aspektų, tinkamas laikas naujoms iniciatyvoms, tolimoms kelionėms, reikalingoms pažintims, dalykinėms deryboms, kontraktams. Šiuo periodu galite praplėsti savo išsilavinimą, tai galite nuspręsti padaryti užsienyje, šiuo metu tarpusavio santykiai su žmonėmis vystysis lengvai. Antra mėnesio pusė palanki asmeniniams santykiams, naujoms romantiškoms pažintims, rimtiems meilės ryšiams. Lapkričio mėnesį jūsų aktyvumas ir dalykiniai siekiai išliks intensyvūs, tačiau veikloje, profesinėje erdvėje tikėtini įvairūs trukdžiai, kliūtys, kuriuos teks nugalėti, norint sėkmingai judėti į priekį. Paskutinę dekadą galite padaryti lemtingą posūkį savo veikloje, savo jėgas galite išbandyti naujoje sferoje, galite nuspręsti keisti veiklos pobūdį ir geografinę vietą, jus gali patraukti tolimi kraštai, jums gali atsiverti išskirtinės galimybės, suteikiančios progą nauju aspektu pritaikyti savus gabumus ir kūrybiškumą. Gali vilioti naudinga partnerystė su užsieniečiais, originalūs idėjų pritaikymo būdai, gyvenimas metų pabaigoje gali tapti įdomus ir produktyvus.

VANDENIS  (sausio 21 – vasario 19)

tipiškiems ženklo atstovams 2012 metai bus palankūs kūrybiniams sumanymams, viešai veiklai, karjerai ir ilgai puoselėtų svajonių išsipildymui. Ramios ir labiau pasyvios tikėtinos pirmos dvi sausio mėnesio dekados, o pabaigoje stiprės aktyvumas, ryškės ateities vizijos, laikas bus palankus einamųjų reikalų sprendimui. Vasario mėnesį išryškės dvi sferos – intelektualinių gebėjimų pritaikymo galimybės, kada savo jėgas norėsis išbandyti kiek neįprastu aspektu, bei naujų pajamų šaltinių paieška, norint užsitikrinti finansinį stabilumą, kurio negarantuos sekančio mėnesio situacijos. Kovo mėnuo gali būti permainingas, sėkmingus finansinius periodus gali keisti kiek mažiau palankūs, o aktyvumą ir energiją vertėtų nukreipti į laiko patikrintas veiklos sferas, kuriose jūsų įdirbis stipriausias. Šis mėnuo palankus nuosavybės, nekilnojamojo turto klausimų sprendimui, gali tekti spręsti įsisenėjusias šeimos problemas, kurios bus aktualios šiuo metu. Paskutinę mėnesio dekadą galimos situacijos, kurios palies intelektualinę techniką, biurokratinių reikalų, reikalingų dokumentų tvarkymą, šiuo metu galimos naujos pažintys, aplinkoje gali atsirasti nauji veidai, bei nutrūkti kai kurie ankstesni ryšiai.

Balandžio mėnuo gali būti labai aktyvus ir dinamiškas, aplinkybės gali paliesti tolimas keliones, susitikimus, kontaktus, žinių ir informacijos sferas, šiuo metu stiprės dalykinis aktyvumas, laikas bus palankus svarbių sutarčių ir kontraktų, reikalingų dokumentų pasirašymui. Tai gana produktyvus periodas, kuris nusitęs ir į gegužę, kada gali džiuginti pasiekimai, o jūsų pagalbininkais tapti asmeninis komunikabilumas, bei diplomatinės savybės. Visas mėnuo bus palankus materialinio apsirūpinimo, gyvenamojo ploto, nuosavybės klausimų sprendimui, o paskutinė mėnesio dekada – tinkamas laikas asmeniniams santykiams, tikėtina daug bendravimo ir stiprių įspūdžių asmeninėje erdvėje. Birželio mėnuo, tikėtina, kad bus sėkmingas, akcentuojamos bus kūrybinė ir verslo sfera, palankus periodas naujiems projektams, darbinių įsipareigojimų vykdymui, jus gali lydėti finansinė sėkmė, bei pozityvios aplinkybės meilės sferoje.

Liepos mėnesį didelė tikimybė, kad galite gauti labai naudingų pasiūlymų, o iš kitos pusės jus gali aplankyti įkvėpimas, gali gimti drąsios ir originalios idėjos, šiuo periodu gali tekti labai daug bendrauti, jūsų aplinkoje gali atsirasti įdomūs, neįprasti žmonės, kurie gali tapti jūsų kompanjonais ir partneriais, o nuo to gali didele dalimi priklausyti jūsų dalykinės veiklos sėkmė. Šiuo metu galite užmegzti labai naudingą dalykinę partnerystę, galite įgyti rėmėjus ir jūsų idėjas palaikančius žmones, todėl galite pajusti, kad esate teisingame kelyje, kad gyvenimas skleidžiasi labai intensyviai ir įdomiai. Rugpjūčio mėnuo palankus ir produktyvus, laikas palankus anksčiau pradėtos veiklos vystymui, o rugsėjį vertėtų pagalvoti apie finansinę gyvenimo pusę. Šis periodas bus palankus stambioms, gerai apgalvotoms investicijoms, tinkamai įvertinus savo biudžeto galimybes, dalį lėšų galima skirti ilgai planuotiems stambiems pirkiniams. Antroje mėnesio pusėje galimi susitikimai su užsieniečiais, galima šiuo metu suplanuoti ir leistis į tolimą kelionę, tikėtini meilės ryšiai, neužmirštamos pažintys, kaip ir įvairūs netikėtumai, bei norų išsipildymas.

Spalio mėnuo bus palankus bendravimui, jūsų aplinkoje gali atsirasti labai įtakingi asmenys, šiuo periodu jums gali pavykti sustiprinti savo autoritetą, pakilti ant eilinio karjeros laiptelio, galite gauti atsakingą ir įpareigojančią pareigybę, vadovaujantį postą. Šiuo metu palankus periodas verslo sferoje, kada galima plėtra, savo materialinės pozicijos sustiprinimas, tačiau būtent šiuo metu, dalykinė veikla, ar profesinių ambicijų įgyvendinimas gali pasiglemžti visą jūsų laiką, todėl bendravimui šeimos rate, ar asmeniniams santykiams tiesiog gali pritrūkti jėgų ir energijos. Lapkričio mėnuo palankus einamųjų reikalų tvarkymui, bei tęsti anksčiau pradėtus projektus, kada dar galima padaryti būtinus pokyčius, o gruodžio mėnuo bus palankus metinių rezultatų suvedimui ir įvertinimui, ateities planų kūrimui, bei atsiras galimybė pasidžiaugti tuo, ką pavyko pasiekti metų eigoje.

ŽUVYS  (vasario 20 – kovo 20)

2012 metais pagrindinė tema tipiškiems ženklo atstovams gali būti intelektualinė veikla, profesionalumo stiprinimas, kūrybiniai polinkiai. Sausio mėnuo palankus naujų planų kūrimui, bendravimui su bendraminčiais, o paskutinė dekada bus palanki kūrybinių sumanymų įgyvendinimui. Periodas bus palankus bendravimui kolektyve, geri santykiai tikėtini su vadovybe, einamieji periodo reikalai nekels jums didelių rūpesčių. Vasario mėnesį gali atsirasti nepalanki įtaka partneriškuose santykiuose, todėl teks išsiaiškinti nesutarimų priežastis, bei pasistengti harmonizuoti tas sferas, kurios kelia problemas. Paskutinė mėnesio dekada skatins jūsų aktyvumą, daug bus galima pasiekti įvairiose gyvenimo sferose. Kovo mėnuo gali tapti atskaitos momentu suteikiant savo gyvenimui naują kryptį, kadangi tai bus periodas, palankus naujų projektų realizacijai. Antra mėnesio dekada palanki naujų žinių, išsilavinimo siekimui, iš kitos pusės, šis periodas palankus įsidarbinimui, arba darbo keitimui. Paskutinės dekados iniciatyvos gali būti labai svarbios ir ilagalaikės, jos gali lemti tolimesnio gyvenimo tendencijas tiek profesinėje veikloje, tiek asmeniniame gyvenime. Sėkminga gali būti kūrybinė, arba nuosavo verslo veikla, mėnesio pabaigoje tikėtina sėkminga finansinė situacija, šiuo metu gali padidėti pajamos, ar gali pavykti surasti naujus finansinius šaltinius.

Balandžio mėnesį jūsų dėmesio gali pareikalauti šeimos ir namų gyvenimas, aplinkybės gali nepalankiai paliesti šią sferą, skatinti problemas, su kuriomis teks susidoroti. Nesėkmės galimos ir finansinėje sferoje, todėl šiuo metu galite tikėtis padidėjusių neplanuotų, ar nuostolingų išlaidų, o pajamų lygis išliks įprastinis. Paskutinę dekadą finansinė situacija stabilizuosis, gyvenimas taps aktyvus, nusimato daug veiklos, susitikimų, bruzdesio, reikalų tvarkymo, o gegužę aktyvumas ir gyvenimo tempas dar sustiprės. Bus sudėtinga viską suspėti, teks įdėti daug pastangų ir energijos, tačiau atsiras ir puikių progų atsipalaiduoti, dalį laiko skirti pramogoms, bendravimui su artimais žmonėmis. Tačiau intensyvus gyvenimas neturėtų jūsų skatinti sugadinti tarpusavio santykius su mylimais žmonėmis paskutinę mėnesio dekadą, nors šiuo metu bus juntama nepalanki aplinkos įtaka, todėl būtinas geranoriškumas, bei stiprus noras bandant išlaikyti brangius jums ryšius harmoningais. Pastangų ir dėmesio pareikalauti gali šiuo periodu ir dalykinė partnerystė. Birželio mėnesį išlaidos gali viršyti pajamas, todėl teks labai protingai paskirstyti savo biudžeto lėšas, norint išlaikyti finansinį stabilumą, o visas mėnuo bus palankus einamiesiems reikalams, darbui ir kūrybai.

Liepos mėnuo gali suteikti jums daug palankių progų ir galimybių, kurios gali paliesti veiklos ir finansų sferas. Šiuo metu gali susiklostyti palankios aplinkybės, kada gali padidėti jūsų pajamos, gali atsirasti papildomo uždarbio galimybė, kuria vertėtų pasinaudoti, bei kuri padėtų tvirčiau finansiškai „atsistoti ant kojų”, bei sukaupti reikalingą pinigų sumą šeimos poreikiams. Šį mėnesį šeimos gyvenimas bus svarbus, šioje sferoje galimos pozityvios permainos, o padarius protingus sprendimus, galima būtų gerokai pagerinti šeimos gyvenimą, palengvinti buitį. Rugpjūčio mėnuo gali būti sudėtingas tarpusavio santykių, asmeninių ryšių plane, gali būti daug jaudinančių ir netikėtų akimirkų, tačiau paskutinę dekadą tai nueis į antrą planą, o periodas bus palankus verslui, nuosavai veiklai ir kūrybiniams sumanymams įgyvendinti. Rugsėjo mėnuo neturėtų pateikti jokių staigmenų, periodas bus palankus tęsti pradėtus darbus, o antroje mėnesio pusėje vėl aktualia gali tapti finansinė sfera, todėl vertėtų labai protingai planuoti būtinas išlaidas, bei tokiu būdu išlaikyti asmeninio biudžeto stabilumą.
Spalio mėnuo bus pozityvus ir palankus kūrybinei veiklai, tokiu metu galima labai sumaniai išskleisti savo nepanaudotus talentus, galima save sėkmingai išbandyti naujos veiklos baruose. Periodas palankus harmoningiems santykiams su vadovybe, šiuo metu galima gauti palaikymą, įgyti aukščiau stovinčių įtakingų asmenų pasitikėjimo kreditą, sustiprinti savo autoritetą, įgyti populiarumą, tapti žinomais. Sėkminga gali būti visuomeninė veikla, gali pavykti kūrybinė saviraiška, sėkmė gali lydėti viešoje veikloje. Lapkričio mėnuo bus palankus savireklamai, tinkamas metas bus pristatyri savo veiklą, galima dalyvauti įvairiuose renginiuose, pristatymuose, šou, konkursuose. Šį mėnesį galima nuspręsti kelti savo išsilavinimą, ar suplanuoti ir leistis į tolimą kelionę, kur galimos malonios pažintys. Netgi ir įprastinėje aplinkoje šiuo periodu gali aplankyti meilė, gali užsimegzti romantiški santykiai, perspektyvoje peraugantys į tvirtą sąjungą. Pozityvios permainos tikėtinos šeimos ir namų gyvenime, galima sukurti harmoningą psichologinį klimatą šeimos erdvėje, pasijausti mylimais ir laimingais. Gruodžio mėnesį šeimos ir namų gyvenimas atsidurs antrame plane, o svarbiausia taps profesinės veiklos sfera, dalykinis gyvenimas, o metų pabaigoje atsivers naujos saviraiškos galimybės.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>