Zodiako ženklas

Tariamas Saulės kelias, žiūrint iš Žemės, eina iš Rytų
į Vakarus. Todėl horoskopo formuliare (žinialapyje)

Zodiako ženklai nupiešti iš Rytų į Vakarus, t. y. prieš
laikrodžio rodyklę. Zodiakas prasideda apie kovo 21 dieną,
pavasario taške, Avino ženklu. Po to Saulė traukia
šiaurės kryptimi pro Jautį ir Dvynius, sukasi į Vakarus
link Vėžio, Liūto ir Mergelės, eina į Pietus pro Svarstykles,
Skorpioną ir Šaulį ir ateina pagaliau Rytų kryptimi
pro Ožiaragį, Vandenį ir Žuvis vėl į pavasario tašką. Tai
yra astrologiniai metai. Beje, priešingai negu žemėlapiuose,
horoskopų formuliaruose Rytai yra kairėje, o
Vakarai – dešinėje, Pietūs – viršuje, o Šiaurė – apačioje.

Tikslus Zodiako ženklo nustatymas dėl kai kurių
perstūmimų, atsirandančių dėl planetų padėties, nėra
galimas; tačiau toliau paminėti laikai mūsų aplinkoje
yra patys įprasčiausi:

Avinas nuo kovo 21 d. iki balandžio 20 d.
Jautis nuo balandžio 21 d. iki gegužės 20 d.
Dvyniai nuo gegužės 21 d. iki birželio 21 d.
Vėžys nuo birželio 22 d. iki liepos 22 d.
Liūtas nuo liepos 23 d. iki rugpjūčio 23 d.
Mergelė nuo rugpjūčio 24 d. iki rugsėjo 23 d.
Svarstyklės nuo rugsėjo 24 d. iki spalio 23 d.
Skorpionas nuo spalio 24 d. iki lapkričio 22 d.
Šaulys nuo lapkričio 23 d. iki gruodžio 21 d.
Ožiaragis nuo gruodžio 22 d. iki sausio 20 d.
Vandenis nuo sausio 21 d. iki vasario 19 d.
Žuvys nuo vasario 20 d. iki kovo 20 d.

Jeigu gimėte keletą minučių ar valandų prieš arba
pasibaigus ženklo pradžios ir pabaigos terminui, galite
patys paskaičiuoti, kuriam Zodiako ženklui priklausote
iš tikrųjų. Tai galima perskaityti ir kasdieniniame
žvaigždynų almanache. Plačiau apie tai kiek vėliau.

Dažniausiai šie pasistūmimai yra tokie nedideli, kad
į juos visiškai nekreipiama dėmesio. Mes galime remtis
viršuje išvardintomis Zodiako ženklų datomis.
Zodiako ženklus galima sujungti į grupes, kad išrys- Zodiako ženklų
kėtų, kaip skirtingai jie įvertinami atskirai. Jie grupuo- grupės.
jami pagal metų laikus, taigi kas tris Zodiako ženklus
po 30° galima sujungti į 90° ekliptiką.

Gauname tokį vaizdą:
Pavasaris: Avinas Jautis Dvyniai
Vasara: Vėžys Liūtas Mergelė
Ruduo: Svarstyklės Skorpionas Šaulys
Žiema: Ožiaragis Vandenis Žuvys


One thought on “Zodiako ženklas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>