Trikampiai gali būti įtraukti į horoskopų aiškinimą

Ir trikampiai gali būti įtraukti į horoskopų aiškinimą.
Tuomet Zodiako ženklai suskirstomi pagal keturias stichijas:
Ugnį, Žemę, Orą ir Vandenį.

  • Ugnis: Avinas Liūtas Šaulys
    Žemė: Jautis Mergelė Ožiaragis
    Oras: Dvyniai Svarstyklės Vandenis
    Vanduo: Vėžys Skorpionas Žuvys

Šios keturios stichijos ryškiai, vaizdingai atspindi
žmonių charakterį ir likimą. Gimimo minutę Ugnies,
Žemės, Oro ir Vandens stichijų ženkluose būna kartu
Saulė, Mėnulis, Ascendentas ar planetos.

Ugnies stichijos ženklai pranašauja tai, kad žmogui
horoskopas yra pozityvus. Jie yra labai judrūs ir visada
žino, kaip tinkamu momentu prasimušti gyvenime. Čia
slypi įvairus patyrimas. Ugnis uždega tam tikra prasme
dar didesniam savarankiškumui, darbams, kurie bus
pripažinti visuomenėje. Neigiama yra tai, kad daugelyje
sričių akcentuojamos besaikės aistros, geiduliai ir laisvės
troškimas. Paminėtų Aspektų sankaupa ugnies ženkle
Avine rodo žmonių ryžtą visada pasiekti tikslą, jei reikia,
ir įžūliai, vartojant smurtą.

Liūto ženkle atsispindi didžiulė pirmaeilės vadovavimo,
valdymo savybės; vadybininkas, turėdamas tokį
planetų išsidėstymą horoskope, gali nebijoti konkurencijos.
Susitelkimai Šaulio žvaigždyne lemia idealią laiky-
seną, taip pat norą siekti sunkiame darbe vis daugiau
žmogiškumo.
Žemės stichijos ženklai pranašauja realybe paremtus
sprendimus, jei ten horoskope susikaupia Saulė, žemės stichijos
Mėnulis, planetos arba ir Ascendentas. Yra polinkis į ženklai yra
sąmoningą, blaivų mąstymą. Taip pat ši sankaupa liudij a originalūs,
finansinę sėkmę. Už tai visų pirma atsakingas Jautis, kartais net
Žvaigždžių sankaupa šiems Žemės stichijos ženklams keisti.
visada liudija apie pinigų turėjimą, sąryšį su pinigais ar
tvirtomis, pastoviomis vertybėmis; galima teigti, kad
savimi bus pasirūpinta.

Mergelė – tai tarsi proto ženklas, kurio metu praktinius
sugebėjimus lydi sėkmė. Jei kalbama apie Ožiaragi,
t a i pasireikš organizaciniai sugebėjimai, kuriuos
kažkokiu būdu galima naudingai pritaikyti. Neigiama
ypatybė – didelis originalumas ar užsispyrimas neleidžia
tinkamai prisiderinti. Kuomet susikaupia žvaigždynai
su negatyviomis išraiškomis, ryškiausias bruožas -
nepatrauklios keistenybės. Tačiau apskritai Žemės
ženklų sankaupos vertinamos teigiamai.

Oro stichijos ženklai rodo dvasinius sugebėjimus.
Idėjos bus iš pagrindų apmąstytos, įspūdis sudarytas.
Bičiuliai vertina dėl puikaus sugebėjimo prisitaikyti ir
laisvo, lengvabūdiško gyvumo, judrumo. Žmogus yra
draugiškas, malonus, bet dažnai ne per daug patiklus.
Čia protas gali pasireikšti taip pat ir išdidumu. Žmonės,
kurių horoskope Oro stichijos ženklų Aspektai pernelyg
vyrauja, dažnai linkę į impulsyvumą, lengvai keičia
profesiją, staigiai gali pasikeisti jų jausmai. Tačiau oro
stichijos elementas skatina plėtoti gražiuosius menus ir
leidžia toje srityje daug pasiekti. Jei Dvyniuose ypač
susikaupia planetos, prie kurių astrologiškai priskiriama
ir Saulė su Mėnuliu, tai čia susidursime su protiniais
gabumais; kartu kyla originalios idėjos, kurias, galimas Qro ženklai:
dalykas, greitai vėl pakeičia kitos. Sankaupa Svarstyklėse draugiški,
pranašauja visų galimybių atsargų apsvarstymą; nuolat įnoringi,
stengiamasi prisitaikyti prie tuo akimirksniu esančių nepastovūs,
sąlygų. Čia dvasinė būsena turi pirmenybę, o tai santy- gabūs menui
kiuose tarp žmonių gali sukelti krizes. Planetų sankaupa
Vandenyje veikia greičiau stabilizuojančiai, nes dažniausiai
užimama tvirta pozicija.

Vandens stichijos ženklai lemia ryškų jausmų pasaulį.
Dvasinė sritis giliai žvalgoma, tyrinėjama, labai jautriai
reaguojama į aplinkinį pasaulį. Žmogus būna kilnios
sielos, bet taip pat turi ir karališkų užgaidų ar kaprizų.
Tas, kuris turi žvaigždžių sankaupą viename iš Vandens
ženklų, gali sėkmingai žengti pasirinktos profesijos
keliu, jis greičiau bandys didelę laimę abstrakčiai protaudamas
ar vildamasis, nei stengdamasis žūtbūt
prasimušti. Aiški romantinė gyslelė. Turime reikalą su
svajotojais, entuziastais, kurie yra tikri draugai ir patraukia
dėmesį savo mandagumu ir simpatingu būdu. Šiek
tiek neryžtingos ir svyruojančios pranašystės, kuomet
minėtos sankaupos pasitaiko Vėžio žvaigždyne.

Kilni siela, bet retkarčiais ji persiorientuoja į griežtumą,
smarkumą, kad gyvenime galėtų judėti į priekį.
Jei tokia sankaupa pasitaiko Skorpiono žvaigždyne,
galima tikėtis ištvermingumo ir atsparumo dvasinėje
sferoje; čia būdinga tai, kas nesąmoninga, instinktyvu
ar mašinalu, veržiasi aukštyn, tam tikra prasme atsiranda
tarsi šeštasis jausmas. Neigiamos išvados pernelyg
vyrauja Žuvų ženkle, jei tik kiti stiprūs veiksniai nepakeičia
vaizdo. Visi įmanomi ir neįmanomi įvykiai turi
stiprų poveikį, žmogus leidžiasi lengvai pergudraujamas,
dažnai yra tingus ir nepakantus. Nepaisant to, emocinė
reakcija daugiausiai teigiama.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>