Svarstyklės charakterio bruožai ir simboliai

Charakterio bruožai ir simboliai

Libra yra draugystės ženklas, žymintis savęs atskleidimą vi­suomenėje. Asmenybė vystosi nuo Avino per Mergelę, o Svarstyklių pradžioje dvasia pradeda kelionę į harmoniją su ki­tais žmonėmis ir visuomene. Šio ženklo žmonėms ištarti žodį “mes” daug lengviau negu “aš”. Jie gali būti egoistiški kaip ir kiti ženklai, tačiau supranta gyvenimą kaip nuolatinį bendravi­mą. Didžiausia problema kartais yra aklas įsitikinimas, kad jų asmeniniai poreikiai visada priimtini partneriui. Svarstyklių tiks­las yra absoliuti harmonija, tačiau šie žmonės gali lengvai netek­ti pusiausvyros, nes dažnai jie įžvelgia visas klausimo puses, o tokios daugybės galimybių svarstymas veda prie vidinių konflik­tų su savimi. Dėl šių prieštaravimų atsiranda garsusis Svarstyk­lių neryžtingumas, svyravimas. Šiuo atveju geriausią spredimą iliustruoja auksinė Sokrato taisyklė: “Svarbiausia nuosaikumas”. Jei Svarstyklės išlaiko pusiausvyrą tarp minties ir veiksmo, daž­niausiai pavyksta rasti teisingą išeitį.

Svarstyklių ženklą simbolizuoja svarstyklės, atspindinčios harmonijos ir pusiausvyros poreikį – skiriamąjį šio visuomeniško ženklo bruožą. Gana įdomu tai, kad Svarstyklės vienintelis zodiako ženklas, kurio simbolis negyvas objektas. Kartais šio ženklo žmonės jaučiasi bešališki, net nejautrūs kitų problemoms, žiūri į viską tarsi iš aukšto. Tačiau šis polinkis suteikia puikų sugebėjimą teisingai įvertinti padėtį ir kovoti už lygybę. Kita vertus, Svarstykės gali savo noru laikytis nuošaliai ir atlaidžiai, bet kartu su lengva panieka stebėtis žmonių “neišprusirnu”. Kaip ten bebūtų, daugelis šio ženklo atstovų taip pakeri savo šypse­nomis bei duobutėmis skruostuose, kad žmonės greit atleidžia jiems už snobizmą.

Svarstyklių ženklą valdo Venera. Venera ( graikų mitologi­joje – Afroditė) vienodai linksmino dievus ir žmones. Buvo ma­noma, kad ši deivė gimė iš jūros putos. Jei pažvelgsite į Boti­čelio paveikslą “Veneros gimimas”, puikiai įsivaizduosite gražią­ją būtybę. Romėnai sakydavo: “Be Veneros nėra nei džiaugsmo, nei meilės”. Kituose mituose ši deivė klastinga, piktavališka ir naudojanti mirtiną, griaunamąją jėgą prieš vyrus. Mitai aprašo dvi Svarstyklių asmenybės dalis. Lengvabūdis(ė) “širdžių ėdikas”, žaidžiantis(i) kitų žmonių jausmais, ir malonus, kilnus draugas(ė), kuris(i) su visais dalinasi savo džiaugsmu ir gėriu. Jau galite įtarti, kad daugelis Svarstyklių intensyviai stengiasi rasti pusiau­svyrą tarp šių vidinių priešingybių.

Įdomu, kad astrologijoje Svarstyklės yra vyriškas arba Jan ženklas. Po žavesiu ir šypsena slypi ištvermė ir ryžtas. Šis žen­klas vadinamas plienine ranka aksominėje pirštinėje. Svarstyklių moterys gali būti labai atkaklios ir linkusios į politiką. Svarstyk­lių ženklo vyrai ne tik atlieka šeimos galvos vaidmenį. Jie turi prigimtinį estetikos poreikį, atsispindintį jų charakteryje. Vienas sėkmingai vadovaujantis verslui Svarstyklių ženklo vyras man prisipažino, kad labai nejaukiai jaučiasi, jei tenka užeiti į nesko­ningo interjero parduotuvę ar į restoraną. Remiantis Jungo są­vokomis, animus (vyriškasis pradas) labai stiprus Svarstyklių žen­klo moteryse, anima (moteriškasis pradas) ryškus šio ženklo vy­ruose.

Svarstyklės, kaip ir kiti oro ženklai, susiję su intelektualiniais dalykais ir bendravimu. Kiti oro ženklai yra Mergelė ir Vande­nis. Mergelės paprastai jaučia malonumą įgyvendindami įvairias idėjas. Vandeniai susitelkia į pagalbą draugams ir visuomenei. Svarstyklės galvoja apie kitus, kad suprastų save ir santykius. Kažkokio veiksmo motyvacija dažniausiai jiems svarbiau negu pats veiksmas. Šio ženklo atstovai gali būti labai sumanūs psi­chologai, bet jiems būtina tvirtai jausti savo asmenybę, nes ki­taip mėgindami suprasti kitą žmogų, jie gali prarasti savo požiūrį ir nuomonę. Aukštai plevenančios Svarstyklių mintys dažnai padeda strategiškai siekti asmeninių tikslų. Kartais šie žmonės iššvaisto daug laiko ką nors planuodami ir norėdami nuspėti visus galimus atsitiktinumus. Mąstant apie santykius Svarstyk­lėms kyla maždaug tokios mintys: „Na, jei jis elgsis taip, tai aš elgsiuos taip, bet jei jis elgsis kitaip, galbūt man nereikės elgtis taip”. Tai labai sekina. Užplūdus tokioms dvejonėms geriausia pasivaikščioti gryname ore arba ramiai pasėdėti ir pasistengti užgniaužti tą polinkį prisigalvoti problemų. Jei esate Svarstyklių draugas ar mylimasis, neįsijauskite į tokį, vien galvos skausmą sukeliantį, gilinimąsį, o pasistenkite nukreipti dėmesį.

Venera taip pat valdo brangenybes, dovanas ir apskritai patį dovanojimą. Svarstyklės teikia didžiulę reikšmę dovanų prasmei ir stengiasi išrinkti kuo tinkamesnį daiktą žmonėms, su kuriais palaiko įvairius santykius. Galite pastebėti, kad šio ženklo atstovai atidžiai renka dovanas apsvarstydami žmogaus pomėgius, pri­valumus ir tarpusavio santykius. Svarstyklės nudžiugs gavusios bet kokią dovaną, tačiau labiausiai įvertins puošnius ir skonin­gus, patenkinačius jų estetikos poreikį, daiktus. Jei nenorite su­klysti, geriau nedovanokite kiaušinių plaktuvės savo Svarstyklių ženklo žmonai ar kojinių savo vyrui, nors ir visos suplyšo. Ne­bent kiaušinių plaktuvė yra ypatingo itališko dizaino ir dera prie visų virtuvės spalvų, O kojinės numegztos iš šilkinių ir vilnonių siūlų ir puikiai tiks prie megztinio, kurį ruošiatės jam nupirkti.

Šio ženklo žmonėms tikrai patinka brangakmeniai, bet jums nebūtina daug išlaidauti tam, kad nuo jūsų Svarstyklių veido nedingtų šypsena. Svarbiausia, kad dovana išreikštų jūsų jaus­mus. Juk Svarstyklės – bendravimo ženklas.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>