Saulė ir Mėnulis astrologijoje

Taigi mes priėjome prie planetų, prie kurių – astrologiniu požiūriu – priskiriama nejudanti žvaigždė – Saulė ir Žemės palydovas Mėnulis, nes jie turi didelės įtakos tam, kas vyksta Žemėje. Kaip ir Saulė, planetos juda ekliptika, menamu dangaus keliu, kuris horoskope atvaizduojamas kaip vadinamas Zodiakas.

Taip pat ir mūsų Žemė yra planeta. Ji bus horoskope stebėtojo taškas, apie kurį visa kita suksis, taip pat ir Saulė, nors ši iš tikrųjų aplink ją besisukančiai Žemei nejudančios žvagždės, judėjimas, palyginus su žmogaus gyvenimu, toks menkas, kad mes ją galime apibūdinti kaip ramią, besiilsinčią jėgą. Saulė, po to Merkurijus, dar toliau – Venera. Trečia nuo Saulės yra Žemė, apie kurią sukasi Mėnulis.
Toliau eina Marsas, Jupiteris ir Saturnas. Tuo pačiu užsibaigia septynių planetų (įskaitant Saulę ir Mėnulį, tik ne Žemę!), kurios buvo žinomos Antikos astrologams, sąrašas. Vėliau buvo atrastos dar trys transsaturninės planetos: Uranas, Neptūnas ir Plutonas. Žemės orbitos viduje esančios planetos, o būtent Saulė, Merkurijus, Venera ir Mėnulis, buvo pavadintos „vidinėmis planetomis”, planetos orbitos išorėje, o Marsas, Jupiteris ir Saturnas – „išorinėmis planetomis”.

Visi šie dangaus kūnai juda skirtingu greičiu apie Saulę. Jei atsakaitos tašku imsime Žemę, tai atskiros
planetos (atitinkamai Mėnulis ir Saulė, kurios stebėtojo akimis juda aplink Žemę) sudaro kampus, kurie matuojami laipsniais, minutėmis ir sekundėmis. Mes galime, jei žinome tikslią dviejų planetų padėtį gimimo momentu, lengvai apskaičiuoti kampą: kampo kraštines sudaro dvi menamos tiesės, kurios eina iš
planetų ir susitinka Žemėje. Tokie kampai tarp dviejų planetų vadinami Aspektais. Kampus gali apibrėžti ir kiti tvirti horoskopo taškai, tai jau matėme Zodiako trikampiuose ir keturkampiuose. Horoskope svarbiausi yra penki Aspektai, kurie sudaro 0° kampą (konjunkcija), 60° kampą (šešiakampis), 90° kampą (kvadratas), 120° kampą (trikampis) ir 180° kampą (opozicija). Konjunkcija yra Aspektas, kai žvaigždynai turi tą pačią ilgumą, tai yra 0° arba labai nedaug vienas nuo kito nutolę. Nuo kitų žvaigždynų išsidėstymo horoskope priklauso laimė, sėkmė ar nepasisekimas.

Šešiakampis – tai Aspektas, kurio kampas 60°, laikomas laimingu ir neša sėkmę. Kvadratas – Aspektas, kurio kampas 90°, dauguma atvejų pateikia nepalankius aiškinimus. Trikampis – Aspektas, kurio kampas 120″. Tai pats palankiausias ir draugiškiausias aspektas iš visų kitų. Opozicija – Aspektas, kurio kampas 180°, taigi sudaro pusapskritimį. Iš esmės – tai nepalankus Aspektas. Horoskopo aiškinimui nėra esminis dalykas, jei Aspekto minutės ar net ir keli laipsniai nėra labai tikslūs, kaip mes toliau pamatysime, kuomet sugrįšime prie tam tikrų Aspektų aiškinimo.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>