Profesijos horoskopas

 • avinas(03.21-04.20)
  Jums norisi rizikos, įvertinimo, esminių pasiekimų, prestižo savo pasirinktoje profesijoje. Rutina, nuobodus įprastas darbas, mažai judėjimo ir veiksmo – tai tikrai netinkamas pasirinkimas. Avinai puikiai save realizuoja tokiose profesinės veiklos srityse, kur reikalinga valia, stiprybė, savarankiškumas. Tinkamos profesijos: sportininkas, karininkas, gelbėtojas, lektorius, mokslininkas, išradėjas, gydytojas – chirurgas. Taip pat avinai gali būti puikūs netradicinės medicinos atstovai – žiniuoniai, bioenergetikai. Patys atkakliausi, labai stiprūs – burtininkai ir magai. Kokią profesiją bepasirinktų avinas – sieks pirmauti, kilti aukštyn, parodyti save ir savo galimybes kitiems.
 • jautis(04.21-05.22)
  Per daug neprieštarauja prieš sukurtas taisykles, kantrų, kartais net sekinantį ar rutina dvelkiantį darbą, tačiau tai turi atnešti stabilumo, pastovumo, gerai atlikto darbo ir žinoma pastovių pajamų garantą. Jaučiai puikiai jausis darbuodamiesi tose srityse, kur sulauks gero atpildo, kur jaus pasitenkinimą darbo rezultatais: geri rašytojai, sugeba nuosaikiai ir daug dirbti, artistai – nebijo ilgo ir sunkaus pasiruošimo, puikūs fermeriai, gėlių augintojai, virėjai, maitinimo įstaigų darbuotojai. Gerai gali darbuotis ir užimdami inžinieriaus, apželdintojo, vidaus interjero dizainerio, matininko ir kitus panašius darbus. Savo pasirinktame darbe jaučiams svarbu jausti estetinį ir materialinį pasitenkinimą savo įdėto darbo rezultatais.
 • dvyniai(05.23-06.21)
  Pasirenka profesiją, kur daug įspūdžių ir pokyčių, kur galima išnaudoti savo kūrybinius – ypač literatūrinės srities gebėjimus, kur reikia daug bendravimo, nevengia derybų. Dvyniai gali būti puikūs žurnalistai, rašytojai, mokytojai, derybininkai, vertėjai, lektoriai, reklamos agentūrų darbuotojai, vadybininkai. Jie puikiai sugeba prisitaikyti prie besikeičiančių pažiūrų, nuomonių kaitos, todėl nepakeičiami derybose, įdomūs diskusijose. Renkantis profesiją dvyniams svarbu, kad jų veiklos kryptis nebūtų nuobodi, kad galėtų išgyventi vis naujas emocijas, kad išnaudotų savo kalbų, literatūrinius ar komunikacinius gabumus.
 • vėžys(06.22-07.22)
  Nepuola stačia galva į be kokią pasitaikiusią profesiją. Įsivažiuoja, atranda sau tinkamą užsiėmimą iš lėto, neskubėdami. Dažnai, įtakojami tėvų, tęsia jų pradėtą veiklą, nors kartais kaip protestą renkasi visai priešingą sritį. Vėžiai yra puikūs vaikų psichologai, vaikų darželių darbuotojai, geros auklės. Gerai sekasi jiems ir dirbti su gyvūnais: dažniausiai kinologai, veisėjai ir pan. Vėžiai puikiai jaučia aplinką, gali save realizuoti fotografijos, modeliavimo, dizaino srityse. Rinkdamiesi profesiją, labai kreipia dėmesį į aplinką, nemėgsta didelių suvaržymų, darbe nori jaustis jaukiai. Dirba sumaniai, kantriai, ieško galimybių, kaip palengvinti darbo procesą. Stengiasi vengti nervus alinančių situacijų.

 • liutas(07.23-08.22)
  Jau nuo pat profesijos pasirinkimo pradžios į tai žiūri labai rimtai. Nesitenkina kažkokiais mažmožiais, nenori dirbti pavaldiniais, renkasi vadovaujančias ir atsakingas pareigas. Nemėgsta, jei tenka dirbti komandoje su prastai besidarbuojančiu kolega. Siekia dirbti nepriklausomai nuo kitų arba iškilti į pačius aukščiausius administracijos postus. Liūtai bus patenkinti užimdami vadovo, firmos direktoriaus, politiko, atsakingo konsultanto pareigas. Taip pat puikiai save gali realizuoti kaip advokatai, lektoriai, įtakingi administratoriai. Tinka pasirinkti ir kūrybos išraiškos sritis – geri artistai, dekoratoriai, TV laidų rengėjai, režisieriai, poilsio ar pramogų organizatoriai. Liūtams labai svarbu, kad jie galėtų užimti lyderio pozicijas, kad galėtų panaudoti savo įtaką, taip pat siekia turėti veikimo laisvę. Svarbus sėkmingas pasirinkimo veiksnys – darbo, kūrybos, gabumų įvertinimas. Būtinai reikia, kad aplink būtu tie kas juo žavisi, prieš kuriuos galėtų panaudoti savo talentus, parodyti save iš gerosios pusės.

 • mergelė(08.23-09.22)
  Atsakingai renkasi profesiją, supranta, kad reikia įdėti pakankamai daug žinių ir energijos į savo atliekamą darbą. Nevengia mokytis, analizuoti, gilintis į dalykų esmę. Korektiškai ir mandagiai elgiasi su vadovais, taktiškai ir supratingai, o kartu ir reikliai su pavaldiniais. Labai atsakingai žiūri į finansus, nemėgsta rizikos. Mergelės – puikios gydytojų, veterinarių, farmakologijos profesijų atstovės. Nepamainomos, kur reikalinga pagalba – reabilitacinis gydymas – masažistės, dietistės, žolininkės. Dažnai renkasi dizainerio, tekstilininko, laikrodininko, net chemiko specialybes. Gali sėkmingai darbuotis klientų aptarnavimo telefonu, valymo paslaugų, skalbimo ir kitose panašiose srityse. Mergelės savo pasirinktą darbą mėgsta, vertina, dirba negailėdamos savęs, dažnai taip tempdamos sunkų, kitų kraunamą nešulį. Dažnai mergelių profesija ir darbas – esminė ir pati svarbiausia gyvenimo detalė.
 • svarstyklės(09.23-10.22)
  Rinkdamiesi profesiją, dažnai balansuoja ties keliais galimais variantais, sunkiai apsisprendžia. Nemėgsta skubėjimo ir spaudimo ar daromos įtakos. Gerai jaučiasi ir realizuoja save kolektyvinėje veikloje, sugeba eiti į kompromisus, atsisakyti neteisingos pozicijos. Svarstyklės neapsirinks pasirinkusios, advokato, teisininko, dizainerio – modeliuotojo, taip pat profesiją, kuri būtų susijusi su mada, apipavidalinimu ar pramogomis. Svarstyklės mėgsta suktis naujienų verpete, gerai sugeba užbaigti pradėtus procesus, darbe puikiai jaučia laiko ribas, vengia dirbti vien su finansais, nemėgsta tvarkyti sąskaitų.
 • skorpionas(10.23-11.22)
  Paprastai apsisprendžia dėl profesijos ir tikrai žino ko nori. Tačiau neina į kompromisus, nenusileidžia kitiems, jei jau įsitikinę savo teisumu. Neverta jiems piršti savo nuomonę, apriboti iniciatyvą. Sėkmingam darbui ieško harmoningos aplinkos ir neapribotos laisvės. Skorpionai – puikūs psichologai, psichiatrai, chirurgai, žolininkai, netradicinės medicinos atstovai. Taip pat jie mėgsta dirbti ant vandens – šturmanai, jūrininkai, tyrinėtojai. Intelektualinės pakraipos – filosofai, mąstytojai, teologai, reformatoriai, kartais net aiškiaregiai. Ką bepasirinktų skorpionas – jis nepakęs jei jaus spaudimą, bus verčiamas elgtis pagal jam prieštaringą nuomonę, – nenusileis ir bus neperkalbamas.
 • šaulys(11.23-12.21)
  Renkasi tokią profesiją, kur gali reikštis savarankiškai, nepriklausomai. Puikiai save vertina, nemėgsta rutinos ir kantraus, monotoniško darbo. Gerai sekasi save realizuoti vadovo pareigose. Šaulio galimybių sfera labai plati, tačiau jis nemėgsta ypatingai sunkaus ir varginančio darbo, pasirinkęs paprastai laikosi savo sprendimo. Taigi šauliai – geri vadovai, menedžeriai, vertėjai, viešbučių valdytojai, reporteriai ir net politikai. Taip pat jie mėgsta keliauti, todėl puikiai darbuosis užimdami ir ekskursijos vadovo, keliautojo, ekspeditoriaus, maršrutų sudarinėtojo, misionieriaus, vairuotojo pareigas. Taip pat jie gali būti geri sportininkai, gimnastai, atletai. Šauliai nemėgsta intrigų, užkulisių veiklos, todėl darbe reikalauja sąžiningumo, atvirų santykių, vengia skandalų, aferų, apkalbų. Puikiai dirba, ištikus nesėkmei, bet kokia kaina stengiasi susidoroti su sunkumais, atsitiesti ir pakilti dar aukščiau.
 • ožiaragis(12.22-01.20)
  Dauguma nebijo sunkaus darbo, kantrūs, punktualūs, sugebantys dirbti nuo ankstyvo ryto iki nakties. Sunkiai adaptuojasi kolektyve, lengviau jiems einasi dirbti atskirai nuo kolegų, kur jų niekas netrukdo. Nelinkę dažnai keisti darbo sferą, paprastai puikūs ir nepakeičiami darbuotojai. Aplinkiniams sukelia pasitikėjimą, elgiasi korektiškai. Ožiaragiai gerai gali realizuoti savo gebėjimus užimdami bankininko, buhalterio, politiko, konstruktoriaus, administratoriaus pareigas. Taip pat jie mėgsta dirbti gamtoje, todėl sėkmingai gali būti fermeriu, agronomu, statybininku, inžinieriumi lauko darbams. Dažnas jų pasirenka ir antikvaro ar juvelyro profesiją. Darbe stengiasi vengti bet kokos rizikos, nepakenčia spekuliacijų. Savo valią ir energiją nukreipia materialinių tikslų įgyvendinimui. Jiems nebūtinas kolegų bendravimas, svarbu geras uždarbis.

 • vandenis(01.21-02.19)
  Paprastai nuo jaunystės dar neturi didelių norų ir ambicijų dėl būsimos profesijos. Puikiai išvystytas kolektyvo jausmas, gerai sekasi visuomeninė veikla. Randa būdą, kaip realizuoti savo idėjas, pakankamai išradingi, mėgsta naujoves. Vandeniai geri pedagogai, sugeba gerai išaiškinti informacijos esmę, nežiūri iš aukšto į mokinius, gali aukoti laiką dėl tinkamos darbo kokybės. Sėkmingai darbuojasi televizijos, radijo, kūrybinės išraiškos – meno srityse. Dažnai renkasi ir sociologo, psichologo profesijas. Aplinkiniams dažnai tampa dvasinio mokytojo pavyzdžiu, įkvėpimo šaltiniu. Paprastai pagrindinis darbo tikslas nėra vien materialinės naudos siekimas. Visur, ką bedarytų, vandenis įneša savo kūrybinį požiūrį, džiaugiasi aukštesniais – dvasiniais darbo rezultatais, patenkina bendravimo poreikį.

 • žuvys(02.20-03.20)
  Renkasi profesiją, kurioje galėtų reikštis labiau kaip intuityvi, o ne racionali asmenybė. Šio zodiako ženklo atstovai labai talentingi, jautriai reaguoja į aplinkybes, pasiruošę keistis. Vengia spaudimo. Jaučia potraukį mistikai, nekasdieniams dalykams. Žuvys puikiai save realizuoja, kai yra galimybė išreikšti savo fantaziją taip pat pasinerti į visus galimus jausmus ir išgyvenimus. Puikūs rašytojai, dailininkai, muzikantai ir aktoriai, gali jausti potraukį dirbti kultūros paveldo, religijos sferose. Sėkmingai darbuosis ir pedagogais, moksliniais darbuotojais. Dažnai domisi psichologija, ezoterika, joga, chiromantija, homeopatija ir pan. – dirba psichologais, netradicinės medicinos atstovais, žolininkais. Žuvims dažnai sekasi ten, kur kiti zodiako ženklai patirtų visišką nesėkmę, todėl, kad vyraujantis kitoks, netradicinis požiūris į darbą žuvims leidžia rasti netikėtai geras išeitis, taip pat darbas žuvims – besitęsiantis kūrybinis procesas, todėl visuomet į bet kokią veiklą yra įnešama kūrybos kibirkštėlė.


2 thoughts on “Profesijos horoskopas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>