Mergelės charakterio savybės

Mergelės savybės keliauti

Mergelės dažniausiai labai gerai suorganizuoja ir suplanuoja keliones. Šio ženklo žmonės taupiai susipakuoja daiktus ir dievina su kelionėmis susijusius mažus bureliukus bei atskirus laga­minų skyrelius. Sumani dovana būtų kelioninė vaistinėlė. Mer­gelė nori, kad visi jos (jo) vitaminai, vaistai, žolelės ir t.t. būtų vienoje vietoje. Šiam ženklui neįdomu ieškoti užsienio parduotu­vėse dantų pastos, todėl jis niekada nepamiršta reikalingiausių daiktų. Labiausiai dėmesio vertas miestas, kurį valdo Mergelė, yra Paryžius. Jame ne tik nuostabiai graži aplinka, bet ir labai geros susisiekimo priemonės. Metro yra greitas ir švarus, o visos stotelės ryškiai pažymėtos. Šveicarija – Mergelės šalis. Šio žen­klo žmonės nepakenčia sumaišties, chaoso, todėl kelionės į Pa­ryžių ar Šveicariją būtų puikus pasirinkimas. Kitos Mergelės val­domos sritys yra Kreta, Jeruzalė, Turkija ir Paduja (Italija).

Mergelės savybės sportui

Sportas yra nuostabus būdas atsikratyti slegiančių minčių ir protinės įtampos. Mergelė valdo tenisą. Šio ženklo žmonėms tiktų bėgimas, lengvi kovos menai (aikido). Mergelės be jokios abejo­nės įvertins su sportu susijusias dovanas. Nupirkite teniso rank­šluostį ar sportinius batelius. Vertų dėmesio Mergelės ženklo sportininkų yra daug. Daugumą sudaro tenisininkai, bėgikai, golfo žaidėjai ir beisbolininkai. Antea Gibson buvo pirmasis Af­roamerikietis teniso čempionas; Džirnis Konorsas du kartus lai­mėjo Vimbldono turnyrą. Rodžeris Maris, sumušė bėgimo re­kordą. Sužinojau vieną dalyką iš savo Šaulio sporto eksperto, kad vieni geriausių beisbolo žaidėjų yra Mergelės.

Pagaliau gerai žinoma atletė Džesi Ovens taip pat buvo Mergelė. Ji laimėjo penkis aukso medalius ir pasiekė pen­kis pasaulio rekordus bėgimo take.

Intelektualūs ir meniniai pomėgiai pagal Mergelę

Mergelės pasižymi įvairiais talentais. Šio ženklo žmogui ide­alus laiko praleidimo būdas būtų koliažas iš popieriaus ar me­džiagos. Iškarpydamas figūras ir sudėdamas kažką naujo, jis pa­tenkintų Mergelės tvarkos poreikį. Tai labai įdomus užsiėmimas visiems. Koliažas padeda aiškiai suprasti, ko norėtum ateityje. Tai tarsi žingsnis į svajonių išsipildymą. Paimkite baltą popie­riaus lapą ir iškirpkite iš kokio nors žurnalo savo svajonių namo paveikslėlį, priklijuokite šalies, į kurią norėtumėte nuvykti, at­virukus bei kažką, kas pavaizduotų jūsų trokštamus santykius ir pan. Šis koliažas kasdien jums primins apie progas, kuriomis jums reikia pasinaudoti, kad pasiektumėte savo trokštamą tikslą.

Mergelių hobi galėtų būti keramika. Liesdami molį, suteik­dami jam formą žmonės nurimsta, beje, tai labai jausminga. Mergelė valdo siuvimą ir rankdarbius. Mano pažįstamos dvynės seserys, gimusios Mergelės periode, negali nei dienos ištverti be siuvinėjamos servetėlės ar mezginio rankose. Tai skamba keistai šiame elektroninių prietaisų amžiuje, bet šioms moterims rankų darbas teikia malonumo. Mergelėms tiesiog būtina kaip nors atitraukti savo mintis, nes kitaip pradedama gilintis į smulkme­nas. Geriausias priešnuodis šiam žalingam polinkiui yra dova­nos, skatinančios Mergeles užsiimti kūryba.

Kalbant apie intelektualius pomėgius, vertingiausia dovana Mergelėms būtų bibliotekos bilietas. Šio ženklo žmonėms patin­ka skaityti, be to, jiems patinka šios įstaigos ramybė bei tvarka. Mergelėms labai įdomu ieškoti informacijos. Vienas po šiuo žen­klu gimęs vyras, kuris vėliau įsidarbino bibliotekininku, kolek­cionavo žodynus tiesiog dėl malonumo išmokti kuo daugiau už­sienietiškų žodžių.

Tikėjimo reikaluose Mergelės koservatyvios. Posakis “Dievas yra visur” labiausiai atitiktų jų požiūrį. Svarbi šių žmonių dva­sinio tobulėjimo dalis yra pagalba kitiems.

Romantiški santykiai pagal Mergelę

Mergelė tradiciškai yra viengungio ar netekėjusios moters žen­klas. Neatlikau šiuo klausimu jokios statistinės apklausos, bet dauguma mano pažįstamų Mergelių vis dėlto turi antrąsias pu­ses. Kaip bebūtų, šis ženklas per daug nesureikšmina romanti­kos. Mergelės ženklo vyrai ir moterys yra malonūs, taktiški ir pastovūs. Šie žmonės linkę visada pagelbėti, patarnauti, todėl įsimylėję jie tiki, jog jei jau įsipareigojo, tai priesaikos laikymasis yra jų garbės reikalas. Mergelės retai vaikšto į pasimatymus ir labai atsargūs suartėjimo reikaluose. Šio ženklo atstovams ne­sunku suvaldyti savo jausmus. Ši savybė labai teigiama, nes kartais mums reikia tiesiog gyventi toliau nepaisant to, kaip jaučia­mės. Kita vertus, tai gali tapti ir žalingu polinkiu artimai ben­draujant. Ne be reikalo apie Mergeles kalbama, kad jos sugeba “atšalti” akimirksniu. Svarbiausia įsimylėjusioms Mergelėms pri­siminti: “Pirma paliesk, vėliau pagalvok”. Jei šio ženklo žmogu pavyksta suvaldyti savo jausmus, jis neįsijaus kritikuodamas ar diskutuodamas apie partnerio stipriąsias ir silpnąsias savybes. Mergelių poroms labai tiktų masažas dviems ir didelė vonia.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>