Matematikos mokytojas sudaro horoskopus

Nepaisydami savo genialių astronominių žinių, Kopernikas
ir Kepleris nebuvo astrologijos priešininkai.
Johanas Kepleris prisidurdavo prie savo menko matematikos
mokytojo atlyginimo Graze, sudarinėdamas
juodai ir raudonai spausdintus kalendorius, prie kurių
jis pridėdavo „Prognostica”. Ten buvo orų prognozė,
politinės pranašystės ir atskirai mažesni metiniai horoskopai,
kuriuos jis sudarydavo pagal žvaigždes.
Visą savo gyvenimą jis buvo ir astronomas ir
astrologas, apie tai jis pats yra pasakęs: „Jei Dievas davė
kiekvienam žvėreliui instrumentus, kad šis galėtų save
išmaitinti, tai kodėl Jis negalėjo tų pačių ketinimų skatinamas
priskirti astronomui astrologijos?” Vėliau jis dar
pridūrė: „Astrologija yra kvaila duktė, bet kur būtų pati
didžiai protingoji motina astronomija, jei neturėtų tos
kvailės dukters, o pasaulis būtų dar kvailesnis”. Kepleris
tikėjo žmogaus priklausymu nuo kosmoso: „Visa, kas astrologijoje
panašu į patirtį ir akivaizdžiai nesiremia
vaikišku pagrindu, atrodo verta dėmesio”.
Ir jis tikėjo, kad astrologija galėtų egzistuoti šalia
medicinos. 17-ojo šimtmečio pradžioje jis sudarė karo
vadui Wallenstein’ui horoskopą, kurio prognozės, kaip
matome vėliau, beveik tiksliai išsipildė.
Dar iki naujųjų amžių pradžios astrologija užvaldė
Vakarų Europos krikščionių mąstymą. Iki pat 18-ojo
amžiaus ji buvo dėstoma universitetuose kaip rimtas
mokslas. Po toji dingo iš mokymo planų, jos priešininkai
nugalėjo, pergalę iškovojo „tikslieji” mokslai.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>