Įžymūs žmonės Svarstyklės

Įžymios Svarstyklės

Įžymių Svarstyklių sąrašas labai įdomus. Jame daug menininkų, tačiau yra nemažai šio ženklo periode gimusių politikų bei vadovų. Vienas įdomiausių žmonių buvo Gandi. Jo įkvepian­tys raštai ir nesmurtinė politinė veikla atspindi Svarstyklių jėgą ir atviro komflikto vengimą. Geležinė ledi Margaret Tečer yra Svarstyklės. Paprastoje, rimtoje, baltas prištinaites mūvinčioje ledi glūdi plieninė valia. Tuo laiku, kai ji užėmė ministrės pir­mininkės pareigas, tai buvo puikus derinys. Svarstyklių Džeim­sas Karteris buvo labai įdomus prezidentas. Apie šio žmogaus nuopelnus tegul diskutuoja istorikai, bet didžiausias jo kaip da­bartinio tarptautinio diplomato ir taikos palaikytojo triūsas – tarptautinėje erdvėje bei darbas globaliniame aplinkos apsaugos judėjime. Kitos žymios politinės figūros yra dramaturgas ir Če­kijos prezidentas Vaclavas Havelas, Eleonora Ruzvelt, Džesi Džekson. Visų šių žmonių biografijos tikrai sudomintų Svars­tykles, nes šio ženklo žmonės mėgsta skaityti ir žavisi vidiniais sugebėjimais valdyti. Nepamirškite epinio filmo apie Gandi gy­venimą. Jis paliks neišdildomą įspūdį ne tik Svarstyklėms.

Daugelis įžymių šio ženklo atstovų yra rašytojai. Šių autorių knygos patrauks meniškąją ir estetikos ieškančią Svarstyklių pu­sę. Klasika tapusį „Don Kichotą” parašė po Svarstyklių ženklu gimęs Migelis de Servantesas. Narsūs Don Kichoto nuotykių ieškojimai, savo mistinės mylimosios Dulsinėjos garbinimas pui­kiai iliustruoja daugelio Svarstyklių idealizmą ir atsidavimą ro­mantiškiems santykiams. Knyga tiesiog nuostabi. Be to, galima pasižiūrėti televizinę versiją, kurioje vaidina Svarstyklių periode gimęs Džonas Litgou, ir, žinoma, miuziklą “Žmogus iš La Man­čo”. Senovės poetas Virgilijus, Frydrichas Nyčė ir Oskaras Vail­das gimė tą pačią mėnesio dieną. Nusiveskite savo Svarstykles į spektaklį “Kaip svarbu būti rimtam” ar pasižiūrėkite filmą. Tai tikriausiai pati juokingiausia angliška pjesė. Du įžymiausi ame­rikiečių dramaturgai Arturas Mileris ir Judžynas O’Nylas yra Svarstyklės. Rašytojai Viljamas Folkneris ir T.S. Eliotas taip pat gimė šio ženklo periode. Jie buvo Nobelio premijos laureatai. Šiuolaikiniai Svarstyklių ženklo rašytojai yra Ana Rais, Tomas Vulfas ir iš gyvųjų tarpo pasitraukęs Mario Puco. Šių autorių knygos, pagal jas pastatyti filmai, biografijos Svarstyklėms būtų puiki dovana.

Dvi įžymios devyniolikto amžiaus aktorės, gimusios po Svars­tyklių ženklu, buvo Sara Bernhardt ir Eleonora Djus. Šios mo­terys vaidino labai skirtingai, bet neabejotinai pasižymėjo neįti­kėtinu talentu. Galima rasti daug Saros Bernhardt biografijų bei kelias jos filmų ištraukas. Djus 1920 metais surengė turnė po Ameriką. Jos biografija “Mistika teatre” yra nuostabus skaitinys visiems teatro mylėtojams. Dvidešimtojo amžiaus aktorių sąra­šas taip pat įspūdingas. Gvinef Paltrou, Keit Vinslet, Nev Kemp­bel, Džiuli Endrius ir Lilina Giš – tik keli pavyzdžiai. Atkreipkite dėmesį, kad visos šios aktorės turi Svarstyklių šypseną.

Dėmesio verti aktoriai, gimę po Svarstyklių ženklu, yra Kris­toferis Ryvas, Maiklas Dagiasas, Yvas Montandas ir Montgomeri Kliftas. Džordžas C. Skotas buvo vienas visapusiškiausių aktorių. Jo vaidmuo filme “Gydytoja Keista­meilė” nepamirštamas. Šio ženklo atstovas, rašytojas ir aktorius Metas Daimonas patvirtina Svarstyklėms būdingą talentų įvai­riapusiškumą. Kino ir astrologijos mėgėjams gali pasirodyti įdo­mus faktas, kad Čarltonas Hestonas, Siuzan Sarandon ir Easter Kyton – Svarstyklės, gimusios tą pačią dieną.

Įžymaus pianisto Vladimiro Horovico grojime yra kažkas elegantiško ir rafinuoto, kas atspindi harmoningą Svarstyklių leng­vumą. Padovanokite jo kompaktinių diskų ar filmuotos koncer­tų medžiagos. Didysis tenoras Lučiano Pavaroti taip pat yra Svarstyklės. Šio ženklo žmones pradžiugintų jo įrašai. Petsi Klain ir Laura Nyro – dainininkės, gimusios Svarstyklių periode. Džo­nas Lenonas taip pat buvo Svarstyklės; jo bendravimas su Polu MakKartniu – vienas našiausių ir garsiausių roko istorijoje.


One thought on “Įžymūs žmonės Svarstyklės

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>