Avestos horoskopas

Horoskopas sudarytas pagal Saturno ciklą. Ciklas kartojasi kas 32 metus. Senovėje (iki XIV a.) Naujieji metai buvo skaičiuojami nuo pavasario lygiadienio – kovo 21 d. Naujųjų metų šventimas sausio 1-ąją dieną yra dirbtinai įvestas vėliau. Taigi senovės arijų horoskopo ženklai keičiasi būtent kovo 21 d. Nuo vienų metų kovo 21 iki kitų metų kovo 20 d.

Senovės arijai didelį dėmesį teikė gyvūnams. Jie tikėjo, kad kiekvienas žmogus turi savo totemą – gyvūną, su kuriuo yra susijęs antgamtiniais ryšiais. Pagal juos kiekvienas žmogus, kaip ir gyvūnas, turi savo būdingus bruožus, tiek gerus, tiek ir blogus.

Senovės arijai savo globėjais laikė trisdešimt du gyvūnus, sergstinčius tam tikrais metais gimusius žmones. Pagal šį horoskopą asmens likimas, charakteris, sugebėjimai ir net išvaizda priklauso nuo žmogaus gimimo metus simbolizuojančio gyvūno.

Jei žmogus elgiasi pagal savo metų gyvūno totemo pavyzdį, tuomet jam gerai sekasi, jis būna laimingas. Priešingu atveju – jis griauna ir savo, ir kitų žmonių gyvenimus.

ERELIS (1900, 1932, 1964, 1996, 2028)

Tai rimtų darbų ir svajonių įgyvendinimo metai. Gimusieji Erelio metais išsiskiria oria laikysena, gražiu balsu, dažnai yra patrauklūs, malonios išvaizdos. Jie giliai jaučia savo vertę. Siekia tikslo ir turtų. Šie žmonės yra ypač komunikabilūs ir dideli altruistai. Dėl kitų gerovės jie gali paaukoti bet ką. Tačiau tarp Erelių neretai pasitaiko piktavalių, nesąžiningų ir padlaižūniškų žmonių. Tai temperamentingi ir savivališki žmonės. Staigūs, bet ir atlaidūs.

LAPĖ (1901, 1933, 1965, 1997, 2029)

Lapės metais gimusio žmogaus likimą gali lemti mažiausios smulkmenos ir visiški atsitiktinumai. Šiais metais gimę žmonės pasižymi aštriu protu, vikrumu, gudrumu. Kartais šiek tiek escentriški, ne iš karto suranda bendrą kalbą su kitais. Jų likimai neretai būna paslaptingi ir keisti. Tai ypatingi gimimo metai. Lapės labai atsargios, moka perkąsti kiekvieną suktybę.
Antitoteminiai asmens bruožai: niekšingumas, bailumas, godumas. Dažnai perlenkia lazdą, netikėdami kitų samprotavimais ir pasitikėdami vien savimi.

DELFINAS (1902, 1934, 1966, 1998, 2030)

Šie gimimo metai – išminties, kelionių, paslaptingų reiškinių metai. Delfinai – nepataisomi idealistai, tačiau patikimi, kiekvienam skubantys į pagalbą. Jie iš prigimties taikdariai, ištikimi aukštiesiems idealams. Šio ženklo žmonės yra jautrūs, linkę apmąstymams.
Visai kitokie neigiamų šio totemo bruožų turintys žmonės – irzlūs, pikti, kerštingi. Jie sugeba akimirksniu sukurti chaosą.

ŠERNAS (1903, 1935, 1967, 1999, 2031)

Šiais metais gimę žmonės yra narsūs, atkaklūs, ryžtingi, sugebantys aukotis. Mat šerno metais itin išryškėja įtampa, prieštaravimai, kova. Šernas viską, ko imasi, daro pilna jėga. Jis pripažįsta tik tiesų kelią, be atsitraukimų. Šernas visada pasiruošęs duoti atkirtį priešui, pasirįžęs visur ir visada pirmauti. Šerno metais gimusieji kantrūs, tolerantiški ir atlaidūs, ypač patiems artimiausiems žmonėms. Geri ir dėmesingi mylimiesiems ir pažįstamiems, nors pačių šeimyniniai reikalai ne visada būna tvarkoje. Stengiasi likviduoti visus konfliktus, stengiasi išvengti ilgų išsiskyrimų. Jie kantrūs, tolerantiški ir atlaidūs, ypač patiems artimiausiems žmonėms.
Antitoteminės savybės: klastingumas, suktumas, polinkis į nusikaltimus.

PELĖDA (1904, 1936, 1968, 2000, 2032)

Pelėdos metais aktyvios tampa tamsiosios jėgos, todėl patartina atkreipti dėmesį į šešėlinę reiskinių ar įvykių pusę. Žmonės, gimę šiais metais, paprastai gyvena kitu ritmu nei visi: dieną jie gali miegoti, o naktį – dirbti. Pelėdos – uždari, paslaptingi žmonės. Daug kam nelogiški.
Antitoteminiai bruožai – bailumas, kerštingumas, niekšiškumas.

SAKALAS (1905, 1937, 1969, 2001, 2033)

Tai skilimo ir kovos už teisingumą metai. Per juos gimę žmonės yra puikūs oratoriai, išdidūs, ištikimi patriotinėms idėjoms – jie yra lyderiai iš prigimties. Sakalai kantrūs, kelia pasitikėjimą. Jų puikūs protiniai ir fiziniai duomenys. Susižavėję tampa yapač iškalbingi. Išmintingai vadovaudami Sakalai gali sukurti daug gero. Tačiau tuo pačiu jie yra ir puikūs dezorganizatoriai. Tad jei reikia ką nors suardyti, šie žmonės tai padarys su malonumu.
Sakalo antitoteminiai bruožai: įžūlumas, rėksmingumas, netolerantiškumas. Gali būti šiek tiek ekscentriški, lengvai įniršta.

ELNIAS (1906, 1938, 1970, 2002, 2034)

Šis gyvūnas – atgimimo ir aukštųjų jėgų simbolis. Elniai turi galią ,,permatyti kiaurai”, išaiškinti klastas, užkirsti kelią blogiui. Šiais metais gimusieji – nepaprastai energingi, nuolat ko nors siekiantys žmonės. Būna geri vadovai. Tačiau jie truputį vieniši, pernelyg kritiškai vertinantys save. Gali būti emociškai šalti, mažai bendraujantys.
Elnio antitoteminės savybės: valdingas, nesąžiningas, dažnai būna kuo nors nepatenkintas.

AVINAS (1907, 1939, 1971, 2003, 2035)

Tai šeimos gerovės metai. Pagal senvės arijų tikėjimą, Avinas savęs neįsivaizduoja be šeimos, giminių, tautinių tradicijų. Gimusieji šiais metais būtinai turi kam nors vadovauti, nes kitaip jausis tik apgailėtinos avelės. Avinai nepaprastai darbštūs ir užsispyrę. Nepasižymi gražbylyste, tačiau savo įsitikinimus apgina. Draugams ištikimi iki gyvenimo pabaigos.
Šio ženklo antitotemas – žmogus be šaknų, tradicijų, išsižadėjęs giminių, nevertinantis praeities.

MANGUSTAS (1908, 1940, 1972, 2004, 2036)

Šis gyvūnas – pastovumo, ištikimybės, žaibiškos reakcijos simbolis. Mangusto metais turi baigtis gėrio ir blogio kova, išsispręsti daugelis opių problemų. Šiais metais gimusieji yra sumanūs, turi diplomatinių gabumų. Kova už tiesą yra jų gyvenimo tikslas. Mangustai greitai reaguoja į netikėtumus ir permainas. Jie geba prisitaikyti prie bet kokių sąlygų, moka priimti sprendimus, turi sveiką nuovoką.
Tolinantys nuo totemo bruožai – bukumas, nerangumas, bejėgiškumas ir suktumas.

VILKAS (1909, 1941, 1973, 2005, 2037)

Vilkai – aktyvūs, kovingi, tiek morališkai, tiek fiziškai stiprūs žmonės, ryžtingo ir tikslo siekiančio charakterio. Jie myli darbą ir yra jam atsidavę. Nenustygstantys vietoje ir mėgstantys keliauti. Tai drąsūs, ypač garbingi, patikimi žmonės. Jie gali išgyventi ekstremaliomis sąlygomis.
Antitoteminės savybės: egoizmas, įžūlus šaipymasis iš aplinkinių, poreikis viską aplink save griauti.

GANDRAS (1910, 1942, 1974, 2006, 2038)

Gandro metais gimsta keliautojai, tačiau jie labai prisirišę prie artimųjų. Šiuos žmones vilioja nežinomi kraštai, nuotykiai, tačiau anksčiau ar vėliau Gandras būtinai sugrįžta į savo namus. Gandro metais gimusieji mėgsta tylą, vienatvę, linkę apmąstymams, yra sąžiningi ir ištikimi. Jiems gana sunku užmegsti naujas pažintis, gali būti emociškai šalti, mažai bendraujantys. Gandrai pasitiki tik savimi.
Šio ženklo antitotemas pasireiškia netaktiškumu, savimeile, ekscentriškumu, atsainiu požiūriu į gimtuosius namus ir artimuosius.

VORAS (1911, 1943, 1975, 2007, 2039)

Šie gimimo metai – harmonijos sukūrimo, prasmės suvokimo laikas. Vorai santūrūs, tylūs ir kuklūs. Gabūs dailiesiems menams, pasižymi nepriekaištingu skoniu. Jie mėgsta ką nors kurti, organizuoti, burti žmones – austi savo pažinčių bei idėjų voratinklį. Žmonės, kurių totemas Voras, – jautrios, sumanios, mokančios pasinaudoti galimybėmis asmenybės.
Tačiau Voras gali būti ir intrigantas, kiršintojas.

GYVATĖ (1912, 1944, 1976, 2008, 2040)

Gyvatės metai primena žmonėms, kad viskas sukasi ratu: jei viena baigiasi, kita prasideda. Šiais metais gimusieji pasižymi nepaprasta intuicija, mistiniu mąstymu, proto lankstumu ir ištikimybe. Atrodo ramūs, tačiau yra karštos natūros. Paprastai Gyvatės pasižymi tiek vidiniu, tiek išoriniu patrauklumu, būna lieso kūno sudėjimo, judrios, nekalbios. Dažnai perlenkia lazdą per daug pasitikėdamos savimi ir netikėdamos kitų samprotavimais.
Ženklo antitoteminiai bruožai: plepumas, nepatikimumas, egoizmas, garbės troškimas.

BEBRAS (1913, 1945, 1977, 2009, 2041)

Tai grožio ir meilės, neapykantos nugalėjimo laikas. Bebro išskirtiniai bruožai – begalinis darbštumas, kruopštumas, svetingumas, nuostatų tvirtumas. Šiais metais gimusieji beveik visą savo gyvenimą paskiria namų kūrimui ir gražinimui.
Bebro antitoteminės savybės: nerangumas, nevalyvumas, moralinių vertybių nepaisymas.

VĖŽLYS (1914, 1946, 1978, 2010, 2042)

Vėžlio metai – išminties, žmogaus harmonijos su gamta metai. Šiuo laikotarpiu gimusieji – uždari, lėto būdo, pasitikintys savimi ir nepaprastai gailestingi žmonės.Vėžliai ištikimi, sąžiningi, keliantys pasitikėjimą, todėl jiems dažnai patikimos paslaptys. Jie į daug ką žiūri kritiškai, nemėgsta naujovių, netikėtumų, todėl „vaikšto“ kitų pramintais takais. Laimės ženklu laikomi vienas šalia kitos keli tamsūs apgamai, esantys ant šiais metais gimusio žmogaus nugaros. Vėžliai gali būti veidmainiški, nervingi, nesivaldantys, be galo užsispyrę.

ŠARKA (1915, 1947, 1979, 2011, 2043)

Šie gimimo metai laikomi dangiškosios apsaugos metais, nes per juos išsipildo daugelis troškimų, maldų, svajonių ir linkėjimų. Todėl šiais metais negalima švaistytis tuščiais pažadais ar neapgalvotais žodžiais. Šarkos metais gimusieji moka vienu metu dirbti daug darbų. Jie yra kūrybingi, nuovokūs ir, be abejo, labai šnekūs. Šarkos turi puikias dalykines savybes. Mėgsta apkalbėti, tačiau taktiškai ir nepiktai. Šie žmonės gali tapti puikiais lošėjais, tačiau, būdami apdairūs ir konservatyvūs, lošia retai.
Tolinantys nuo totemo bruožai – lėta reakcija, nepatikimumas, suktumas. Antitoteminės Šarkos savybės dažnai pasireiškia per kalbą: toks žmogus šneka nerišliai, neištaria kai kurių raidžių.

VOVERĖ (1916, 1948, 1980, 2012, 2044)

Voverės metais klesti blogis, prisidengęs gėrio kauke. Jų eigoje įvyksta daug nusikaltimų, per kuriuos nukenčia nekalti žmonės. Kuo labiau žmonės blaškosi, tuo blogiau, nes grįžta ten, iš kur bėga – tarsi voverė rate. Voverės metais gimęs žmogus – protinga, geros širdies, šeimyniška asmenybė. Tačiau turi polinkį į depresiją, nuotaikų kaitą. Tai labiausiai prieštaringi žmonės, gana dažnai nepatikimi. Voverės labai konservatyvios. Nemoka valdytis ir yra lengvai įsiutinamos.
Antitoteminiai bruožai: smulkmeniškumas, sutrikusi koordinacija, lėta mąstysena, paniška mirties baimė, garbės troškimas.

VARNAS (1917, 1949, 1981, 2013, 2045)

Tai nesėkmių metai, kupini neteisybės, pykčio, karų ir epidemijų. Varno metais gimusieji yra rimti, net šiek tiek rūstūs žmonės. Jie nemėgsta nei vadovauti, nei paklusti kitiems. Kartais būna kiek ekscentriški, sunkiai randantys bendrą kalbą su kitais. Pastebėta, kad Varnai vėlai sukuria šeimą arba visą gyvenimą lieka vieniši, užsidarę.
Gyvenime sėkmė keičia nesėkmę ir atvirkščiai. Nors Varnai sudaro ryžtingo žmogaus įspūdį, dažnai yra nedrąsūs. Jie staiga tampa jautrūs arba bejausmiai. Jei Varno metais gimęs žmogus pradeda prie ko nors taikytis, gyventi naudodamas svetima gerove, vadinasi, prasiveržė antitotemo savybės. Tuomet toks žmogus neišlenda iš skolų, turi daugybę rūpesčių.

GAIDYS (1918, 1950, 1982, 2014, 2046)

Teismo ir atpildo metai. Skirtingai nei Rytų horoskopų Gaidys, senovės arijams jis yra karys, reformatorius, niekada nesislepiantis krūmuose. Stengiasi atlikti bet kokią, netgi jiems neįveikiamą užduotį, pasiryžę beviltiškiems ir drąsiems veiksmams. Labai kremtasi, jei kas nors nepasiseka. Gimusiems Gaidžio metais sunku baigti pradėtą darbą, tačiau jie sugeba rasti perlą mėšlo krūvoje. Tai visada įdomūs, energingi, mėgstantys puoštis žmonės. Jie gali būti egoistiški, tačiau per daug atviraširdžiai.
Gaidžio antitoteminės savybės – bailumas, niekingumas ir žiaurumas.

JAUTIS (1919, 1951, 1983, 2015, 2047)

Šie gimimo metai – taikos metai. Per juos būtina daug dirbti ir pasistengti atiduoti visas skolas. Gimusieji šiais metais yra šiek tiek pasyvūs. Jais reikia nuolat rūpintis, globoti. Tačiau Jaučiai nėra savanaudžiai, o geros širdies, labai jautrūs, atjautūs, kantrūs ir sąžiningi žmonės. Geri ir dėmesingi mylimiesiems. Už savo įsitikinimus ir artimuosius, ypač vaikus, gali galvą guldyti. Jaučių puikūs protiniai ir fiziniai duomenys. Žmonės, gimę šiais metais, paprastai būna tvirto stoto, apkūnūs, moterys didele krūtine.
Jaučio antitoteminiai bruožai: nervingumas, agresyvumas, aklas užsispyrimas, polinkis į melancholiją.

BARSUKAS (1920, 1952, 1984, 2016, 2048)

Barsuko metai siejasi su prisiminimais apie praeitį, o taip pat su įvairiais fondais, bankais, saugyklomis. Galbūt todėl gimusieji šiais metais yra praktiški ir taupūs. Dosnūs tik tiems žmonėms, kuriuos myli arba kuriais žavisi. Iš Barsukų išvaizdos ir elgesio sunku nuspėti, kokia veikla jie užsiima. Protingi, apsukrūs, gabūs žmonės. Jie nemėgsta skolintis pinigų ir sakyti kalbų. Savo pajamų šaltinius dažniausiai slepia net nuo artimiausių žmonių. Barsukai – labai konservatyvūs. Jie beveik visada gyvena prisiminimais. Dažniausiai šeimą sukuria arba ankstyvoje jaunystėje, arba visai nesusituokia.
Antitoteminės šio ženklo savybės: išlaidumas, lengvabūdiškumas, nemokėjimas valdytis, šiurkštumas bei nepakantumas pranašesniems už jį žmonėms.

KUPRANUGARIS (1921, 1953, 1985, 2017, 2049)

Šiais metais gimusiems žmonėms būdingas asketizmas, kantrumas, ištvermingumas. Jie sugeba tenkintis duona ir vandeniu, o savimi pasitiki labiau nei kitais. Kupranugariai visuomet yra pasirengę blogiausiems dalykams. Jie atrodo ramūs, bet yra karštos natūros. Sarkastiški – netaktiškais juokeliai lengvai įskaudina net ir mylimus žmones. Tačiau po sarkazmo kauke slypi geros širdies, patikimas žmogus. Kupranugariai – sudėtingi žmonės, iš prigimties protingi, nekalbūs, ryžtingo ir tikslo siekiančio charakterio.
Šio ženklo antitotemas: nuolatinis verkšlenimas, garbės troškimas ir prabangos vaikymasis.

EŽYS (1922, 1954, 1986, 2018, 2050)

Tai gerovės, laisvės ir nenuspėjamų įvykių metai. Šiuo laikotarpiu gimęs žmogus – nenuspėjama, „dygliuota“, besiblaškanti asmenybė. Ežiai turi puikią atmintį, ypač regimąją. Jie yra atidūs detalėms, net šiek tiek smulkmeniški. Draugystėje ir meilėje šie žmonės ištikimi iki mirties. Gali viską pamiršti, kai paliečiami jų jausmai. Tačiau ežio metais gimusiajam antitotemas lemia, kad žmogus gali tapti prisitaikėliu, noriai taikstytis su melu ar net išduoti draugus.

STIRNA (1923,1955, 1987, 2019, 2051)

Šie metai susieti su harmonija, darna, grožiu, gyvenimo prasmės ieškojimu bei motinystės pradu. Šiais metais patikrinamas žmogaus sąžiningumas. Gimusieji Stirnos metais žmonės išsiskiria gracingumu, lengva laikysena, subtiliomis manieromis. Dažnai juos lengva atpažinti iš nepaprastai išraiškingų, gražių akių. Šio ženklo moteris gali puikiai suktis visose verslo srityse, kuriose reikalingas skonis, svetingumas ir gera reprezentacija. Stirnų manieros išmintingos ir švelnios, bet charakteris kaprizingas. Jos aikštingos, jautriai išgyvena kritiką.
Antitoteminės šio ženklo savybės: nenoras gražiai atrodyti, apsileidimas, grubumas, vulgarumas.

DRAMBLYS (1924, 1956, 1988, 2020, 2052)

Šie gimimo metai – stabilumo metai. Per juos gimę žmonės pasižymi ypatinga vidine pusiausvyra, fizine jėga. Drambliai iš prigimties konservatyvūs, tačiau jei yra būtina, jie gali sulaužyti bet kokius tabu, peržengti visas kliūtis. Dramblys yra tradicijų bei šeimos židinio saugotojas, šeimos galva ir, reikalui esant, atrama. Šio ženklo žmonėms būdinga gera sveikata, sąžiningumas, taupumas. Drambliai dosnūs tik mylimiems žmonėms.
Nuo totemo apsaugos tolinančios Dramblio savybės – plepumas, nepatikimumas.

ARKLYS (1925, 1957, 1989, 2021, 2053)

Arklys senovės arijų horoskope – ištvermingumo simbolis. Šiais metais gimusieji – garbingi, atkaklūs, mylintys gamtą žmonės. Jie yra kelionių ir sporto mėgėjai. Fanatiški kovotojai už teisybę. Gindamas tvarką ir teisingumą Arklys gali sutrypti bet ką, kas mėgins jo nepaisyti. Tai kantrūs žmonės, keliantys pasitikėjimą. Atrodo ramūs, bet yra karštos natūros. Paprastai pasižymi tiek vidiniu, tiek išoriniu patrauklumu. Arklio metais gimę žmonės dažniausiai turi puikią figūrą, orią laikyseną, sveikus ir gražius plaukus bei dantis.
Antitoteminės Arklio savybės: nepareigingumas, atsainumas, lengvabūdiškumas, neretai sukomplikuojantis šeimyninius santykius.

GEPARDAS (1926, 1958, 1990, 2022, 2054)

Šiais metais kyla daug nesutarimų, karų. Gepardas išsiskiria gebėjimu greitai bėgti, mokėjimu gyventi ekstremaliomis sąlygomis, išvengti pavojų, laiku sučiupti grobį. Šiais metais gimsta tikri kovotojai, galintys kautis iki paskutiniojo kraujo lašo. Tiesa, Gepardas kai kada atsitraukia, bet tik tam, kad galėtų vėl pulti iš pasalų. Šie žmonės gana agresyvūs, neapsakomai užsispyrę, tačiau yra kilnūs ir sąžiningi. Reikalus tvarko iki galo ir paprastai nugali. Gepardai būna geri vadovai. Paprastai jie yra gerbiami, bet linkę konfliktuoti su vyresniais arba viršininkais.
Antitoteminiai bruožai: bailumas, silpnumas, irzlumas.

POVAS (1927, 1959, 1991, 2023, 2055)

Tai apgaulės, nešvarių žaidimų metai. Gimusieji Povo metais linksmi, įdomūs, siekiantys maksimaliai atskleisti savo kūrybiškumą. Jie ryškūs individualistai, talentingi ir garbėtroškos. Povas stengiasi visus priblokšti įvairialypiu talentu, yra apdovanotas gabumais dailiesiems menams. Jis niekada nenustygsta vietoje, aplinkinius ir netgi pats save vis nustebindamas naujais pomėgiais, gabumais ar būdo bruožais. Nors Povas neprieraišus turtams ir kitoms žemiškoms gėrybėms, jam materialiai sekasi. Tačiau tarp Povų pasitaiko daug neryžtingų, sunkiai priimančių savarankiškus sprendimus žmonių.
Šio ženklo antitotemas: melancholiškas, niūrus, linkęs į pesimizmą, pilkas, uždaras ir neįdomus žmogus.

GULBĖ (1928, 1960, 1992, 2024, 2056)

Gulbė – gražus, gracingas paukštis. Šiais metais daug įtakos turi vanduo, jį reikia gerbti, neteršti.
Gulbės metai – laukimo, permainų ir pasitikėjimo metai. Gulbė – vilties paukštis.
Metai palankūs tiems, kurie nenori išsiskirti iš kitų, išlieka šešėlyje, netrokšta turtų. Materialinė padėtis šiais metais gali būti sunki, daugiau reikšmės vertėtų skirti dvasiniam bendravimui. Gresia godumas, klastingumas, apgaulė. Metai palankūs moterims, liaudies gydytojams, dvasingoms asmenybėms.
Gulbės metais gimęs žmogus – išdidus, idealistas. Jis nevertina materialių dalykų, o vis gyvenimą laukia stebuklo. Jis labai prisirišęs prie artimų žmonių, tačiau kartu ir užsidaręs savo vidiniame idealų pasaulyje. Šis žmogus nejudrus, nesistengia keisti to, ką turi. Jis linkęs į meditaciją, įsigilinimus, mažai kalba, nuo visų atsiribojęs. Jis patikimas, ištikimas. Pastebėta, kad mirus gulbei patelei, neretai miršta ir jos patinas gulbinas.
Gulbės antitotemas – ruda žiurkė. Žmogus, sekantis antitotemu, yra godus, materialistas, dėl turtų gali įsikabinti ir į artimo gerklę. Jis neištikimas, nepatikimas, apgavikas, melagis. Manoma, kad jo melas atsispindi veide.

LŪŠIS ir VYTURYS (1929, 1961, 1993, 2025, 2057)

Šie metai – praregėjimo ir apgirtimo metai, daugiaveidžiai. Tai vieni iš nedaugelio metų, kai yra du totemai: vienas moterims – Vyturys, kitas vyrams – Lūšis. Tiesa, ir vyrams, ir moterims gali pasireikšti ir abu totemai iš karto.
Lūšies metai siejami su išbandymais, atsinaujinimu, netikėtais reiškiniais. Tai keistų įvykių ir absurdo metai. Gali būti, kad žmonės nesupras, ką daro, elgsis kvailai. Šiais metais reikalaujama laikytis disciplinos, nebūti žiauriems, tačiau tai sunkiai pavyksta. Tvyro chaosas.
Lūšis ant aukos šoka iš medžio. Taigi Lūšies metais galima tikėtis smūgio į nugarą. Staiga pasireiškia tai, kas iki tol buvo palėpta. Įvykiai vystosi staigiai ir greitai, būna daug katastrofų. Tvirti planai byra, vyksta keisti ir absurdiški reiškiniai.
Kai žmogus nepasiduoda chaosui, suveikia Vyturio totemas. Vyturys – nedidelis, pilkas, nematomas paukštelis, tačiau turintis ypatingą balsą. Jis sugeba suteikti gerų emocijų. Metai, kai veikia Vyturio totemas, palankūs meilei, santuokai.
Šiais metais gimęs žmogus, veikiamas Lūšies totemo, mėgsta linksmintis, svaigintis. Jis atrodo išsiblaškęs, apsiblausęs. Jo gyvenimas chaotiškas. Toks žmogus žavingas, tačiau supykęs gali būti grobuoniškas, atstumiantis. Šis žmogus gali reikalauti kitų dirbti, daryti tvarką, o pas tą tvarką griauna.
Veikiamas Vyturio totemo, žmogus yra dvasingas, atviras, nuoširdus, ramus, siekia aukštų tikslų.
Šiais metais gimę žmonės yra optimistai, visada turi jėgų. Šiais metais gimė daugybė išradėjų, poetų.
Lūšies antitotemas – erkė. Veikiamas šio antitotemo, žmogus yra godus, grobuoniškas.

ASILAS (1930, 1962, 1994, 2026, 2058)

Šie metai beveik visada būna derlingi. Jei žemė skursta, vadinasi, žmonės ją labai išniekino. Tai pertekliaus, krizių pabaigos, darbo metai. Darbštūs žmonės šiais metais už savo darbą gauna pelnytą atlygį. Geri metai statyboms. Asilo metai – taikos, karų pabaigos, stabilumo, kantrybės, švelnumo, didelės vidinės jėgos metai. Asilo metais patikrinama šeimos stiprybė. Jei šeima nėra tvirta, ji išyra.
Žmogus, gimęs Asilo metais, yra taikus, į visas situacijas žiūri protingai. Net išvestas iš kantrybės jis neagresyvus. Jis vengia kraštutinumų. Jo protesto forma – užsispyrimas. Jis nesiginčys, nebus agresyvus, tiesiog nejudės iš vietos, nesielgs taip, kaip nenori. Šio tipo žmogus retai kada būna lyderis, geriau, kai jam kas nors vadovauja, nurodo kryptį. Jis nuolankus, kantrus, viską dirba savo rankomis. Toks žmogus ištvermingas, gali išgyventi sunkiausiose sąlygose. Labiausiai jį trikdo konfliktai, nestabilumas, tuomet jis tampa pasyvus, užsidaręs, užsispyręs, nieko nenori.
Asilo antitotemas – bailus kiškis. Žmogus, sekantis antitotemu, yra neramus, blaškosi, griebiasi nereikalingų darbų, visada pralošia. Kai visuomenėje tarp žmonių tvyro baimė, pyktis, instinktai ir nevaldomos emocijos, vadinasi, veikia antitotemas kiškis. Tokie žmonės gali būti maniakai, prievartautojai, psichiniai ligoniai. Jie skleidžia chaosą.

BALTOJI MEŠKA (1931, 1963, 1995, 2027, 2059)

Meška – nenuspėjamas grėsmingas žvėris. Baltosios meškos metais padarytos klaidos nepataisomos. Tai didelių išbandymų metai, ankstesnio laikotarpio pasikartojimas. Neveltui egzistuoja posakis “meškos paslauga”.Tai kvaili poelgiai, blogi patarimai. Būtent tai gresia šiais metais. Gresia ir masinės užkrečiamos ligos.
Tai begalinės drąsos arba didžiulės baimės metai.
Baltos meškos antitotemas – rudoji meška. Veikiamas šio antitotemo žmogus yra baikštus, prisitaikėliškas, linkęs į sadizmą, mieguistas, tinginys. Baltoji meška skiriasi nuo rudosios tuo, kad nemiega žiemą. Toks žmogus yra aktyvus, atsparus, sugeba daryti įtaką kitiems žmonėms. Jis drąsus, neretai būna lyderis, veda kitus paskui save.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>